Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Motiverer eldre til økt fysisk aktivitet

  ""
  Road Worlds for seniors. Motitech

  Motitech bidrar til høyere livskvalitet for eldre og mennesker med demens. Med en kombinasjon av video, musikk og sykling brukes løsningen til både fysisk og kognitiv aktivitet. Nå er selskapet for fullt i gang med sin internasjonale satsing, i samarbeid med Innovasjon Norge.

  Det er ikke alltid like enkelt å holde seg fysisk aktiv når man blir eldre. Årsakene kan både være mangel på tilrettelagte muligheter og mangel på motivasjon. Motiview ble utviklet for å motivere til fysisk aktivitet gjennom visuell stimulus.

  Mild kognitiv svikt er ikke et uvanlig resultat av alderdom, og er enda mer vanlig blant personer med demens. Minne og hukommelses-stimulering kan bidra til å bedre hukommelsen, forbedre hjernens plastisitet, øke nevrokognitive forbindelser og bremse eventuell degenerering. Videoene til Motiview er derfor er laget for å frembringe minner og assosiasjoner for brukerne.

  Tjenesten består av en app med “sykkelfilmer” fra både nye og kjente steder. Til hver film kan en velge den musikksjanger en ønsker, og konseptet kombineres med tilpassede ergometersykler. Med et filmbibliotek med over 1800 videoer fra 38 land har man muligheten til å sykle i kjente omgivelser eller oppleve nye steder. Denne løsningen har vært spesielt nyttig for sykehjem hvor det ofte er begrensede aktivitetsmuligheter for de som bor der, og filmene har vært svært motiverende for mange av de som ikke lenger har anledning til å reise. Under COVID-19-pandemien har også dette vært spesielt aktuelt, siden mange ikke har kunnet få besøk fra kjære og nære.

  Gode resultater motiverte til videre satsning

  Motitech utviklet motivasjonskonseptet Motiview i 2012-2013 i samarbeid med sykehjemsetaten i Bergen.

  - Tilbakemeldingen fra prosjektet i Bergen var utrolig bra. Folk som tok i bruk konseptet, opplevde merkbare forbedringer i helsetilstanden. Blant annet sov de bedre, spiste bedre, falt mindre og fikk bedre trivsel generelt. I tillegg til de åpenbare fysiske gevinstene, bidrar også det også til kognitiv stimulus. Vi anbefaler at folk sykler sammen, da det ofte bidra til samtaler og på den måten øke trivsel, sier Torbjørn Langeland, Chief Administration Officer i Motitech.

  Siden oppstarten av Motitech i 2013 har over 430 avdelinger hos kundene deres i syv land tatt i bruk Motiview. Konseptet er i bruk i Norden, Storbritannia, Canada og Australia. I Storbritannia og Canada er det etablert egne datterselskaper for å kunne ta ut potensialet i disse markedene.

  Internasjonal satsning

  Innovasjon Norge har bidratt til Motitechs satsning siden etablering i 2013 og har bistått med oppstartsfinansiering samt annen finansiell støtte under videreutvikling og vekst. Her har Innovasjon Norge gitt to runder med etablerertilskudd, innovasjonslån til en verdi av 2,2 millioner kroner, støtte til designprosess og IPR, samt innovasjonskontrakt for forskningsprosjekt med en kanadisk aktør.

  - Innovasjon Norge har vært en svært viktig ressurs for oss hele veien og har hjulpet oss med å komme dit vi er i dag, sier Langeland som selv har samarbeidet tett med Innovasjon Norge og deltatt på flere av deres programmer.

  Gjennom programmer som FRAM Canada og Global Entrepreneurial Sale & Marketing-program og deres mentorprogram har Innovasjon Norge bidratt til at Motitech har fått internasjonal markedsinnsikt og skaffet seg nettverk i flere land. Gjennom programmene har Motitech både hevet egen kompetanse internt, og dratt nytte av kompetansen og erfaringen som Innovasjon Norges medarbeidere sitter med. Motitech samarbeidet tett medInnovasjon Norges kontor i Canada, og har i tillegg vært i dialog med kontorene i Danmark og Finland.

  - Motitech har alltid aktivt søkt læring, kunnskap og kompetanse og har gjennom det fått del i mer enn de finansielle tjenestene som Innovasjon Norge kan tilby. Kompetanse og nettverk er også en viktig del av tjenestespekteret. De begynte tidlig å sikte på det internasjonale markedet og har vært flinke til å dra nytte av våre internasjonale kompetanseprogrammer, sier Anne Øvrebø, finansieringsrådgiver hos Innovasjon Norge.

  - Gjennom FRAM Canadaprogrammet ble vi presentert for mange relevante aktører. Kontaktenledet oss direkte inn i et forskningsprosjekt på Motiview med flere Canadiske aktører innen helsesektoren. Dette gav oss også grunnlag for videre satsing i det Canadiske markedet, sier Langeland.

   

  Motitech
  Alver, Vestland