Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Gjør husdyrmøkka til gull

  N2 Applied gründer Grete Sønsteby som sjekker gjødselmaskinen
  I år har N2 Applied og gründer Grete Sønsteby hentet inn millioner av kroner fra investorer som har stor tro på teknologien og løsningen deres.N2 Applied

  Bedriften N2 Applied har utviklet en løsning som kan gi økt avling og reduserte utslipp, og gjøre bonden selvforsynt med gjødsel. Ambisjonen er å forbedre verdens matproduksjon.

  Innovasjon i landbruket er viktig for å lykkes med grønn omstilling, og økt matproduksjon med mindre utslipp er avgjørende. N2 Applied har utviklet en metode for å produsere miljøvennlig gjødsel på gården. Metoden reduserer utslippene, gir økt avling og fjerner bondens behov for å kjøpe kunstgjødsel.

  Mer sirkulær matproduksjon

  – I dag forsvinner store mengder av nitrogenet og næringsstoffene fra husdyrmøkk ut i lufta. Det nitrogenet er skadelig for miljøet og må erstattes for å få god avling, forteller Grete Sønsteby, en av gründerne bak N2 Applied.

  Dette har bedriften funnet en løsning på. De stopper tapene og øker innholdet av nitrogen i husdyrgjødsla. Slik blir matproduksjonen mer lokal og sirkulær.

  - Dette er en god løsning for å resirkulere flytende organisk avfall, som husdyrmøkk eller biorest fra biogassanlegg, til bedre gjødsel med mindre utslipp. På denne måten reduserer vi tapet av næringsstoffer fra hele verdikjeden, poengterer Sønsteby.

  Går på strøm

  Hun startet gjødselselskapet sammen med Rune Ingels i 2010. I år har de hentet inn mange millioner kroner fra investorer som har stor tro på teknologien og løsningen – som er en såkalt plasmareaktor på størrelse med et kjøleskap på gården.

  Plasmareaktoren forsynes av strøm og kan fint kombineres med variabel fornybar strøm slik som solenergi, vindkraft eller biogass. Prosessen skjer når husdyrmøkka blir tilsatt nitrogenoksid, som er fremstilt fra ladet luft. Da bindes næringsstoffene i møkka og går ikke tapt for bonden.

  – Det er fenomenalt! Bonden tar tilbake kontrollen over sitt eget økosystem, og produserer gjødsel som er mer lønnsomt og effektivt å bruke. Ikke minst reduserer produktet miljøskader på storsamfunnet, og har tilleggsverdier som å fjerne den verste møkklukta, sier Sønsteby.

  Innovasjon Norge er døråpner

  Gründeren understreker at Innovasjon Norge har vært og er en viktig sparringpartner.

  – Det Innovasjon Norge tilfører er gull verdt, både i form av rådgivning og finansiering. Selv om vi har vokst oss større, er vi fortsatt sårbare og avhengig av tjenestene deres. Både i Sør-Afrika og i Sverige har kontorene deres vært døråpnere.

  Av Innovasjon Norge har de blant annet mottatt tilskudd til miljøteknologi, som er finansiering til å utvikle og teste ny miljøteknologi, og eksportprogrammet Global Growth, som hjelper etablerte bedrifter til å lykkes med salg i internasjonale markeder.

  Teknologi for verdensmarkedet

  Sønsteby forteller at etterspørselen er økende, og at målsettingen er å installere mange maskiner i Norge og verden de neste årene. De er allerede godt i gang i Norden, Storbritannia, Irland og Sør-Afrika. Nå venter flere markeder i Asia, Amerika og Afrika.

  – Lave strømkostnader for bonden og god bevissthet rundt klima gjør Storbritannia til et viktig marked for oss i denne fasen. Vi opplever at britiske bønder har en vilje til å få ned utslipp i verden, sier Sønsteby.