• EN
 • Logg inn
 • Miljøvennlig boreteknologi

   Norhard
  Norhard

  Norhard utvikler, bygger og drifter avansert boreutstyr for lange tuneller, primært til bruk innen vannkraftutbygging. De gjennomfører prosjekter både innenlands og utenlands.

  Tonstad i Sirdal har en lang historie som senter for vannkraftutbygging, gjennom Statkraft, Lyse, Skagerak og Agder Energi. Disse selskapene finansierte og støttet også den tidlige utviklingen av Norwegian Hard Rock Drilling, nå Norhard, for å utvikle en miljøvennlig og kostnadseffektiv boreteknologi for trykksjakter til småkraftverk.

  20 patenterte løsninger

  Norhards konsept omfatter nå hele 20 patenterte løsninger. Virksomheten er godt etablert i det norske kraftmarkedet, der kundene i hovedsak består av fem-seks profesjonelle utbyggere av småkraftverk, samt flere av de offentlig eide norske energiselskapene. Det utvikles stadig løsninger for andre områder som vannforsyning, fjernvarme og forlegning av strømkabler.

  Selskapets teknologi er basert på en egenutviklet teknologi med ikke-roterende boresteng. Det kan bores over lange distanser på 2-3 kilometer og med diameter på 0,4 til 1,5 meter. Utstyret er modulbasert og kan lett transporteres. Dette gir mulighet til å bore nedenfra og oppover, og en unngår dermed skjemmende inngrep i terrenget og dyr helikoptertransport.

  Samarbeid med utekontor

  Norhard har 45 faste ansatte, og vil posisjonere seg som en miljøvennlig aktør innen smarte infrastrukturløsninger. Flere av Innovasjon Norges utekontor har bidratt med kartlegging av markedsmuligheter, spesielt innen vannkraftutbygging. Oppdrag i Italia har hjulpet dem å synliggjøre seg på det internasjonale kraftmarkedet.

  - Vi er glade for å ha tilgang til Innovasjon Norges internasjonale nettverk for å etablere relasjoner og hente inn informasjon om lokale forhold. Vi vurderer flere internasjonale markeder og har nå kontakt med kontorene i Tyskland, Sør-Afrika og Vietnam, sier daglig leder Askjell Tonstad.

  Selskapet har fått finansiering av Innovasjon Norge flere ganger. I 2012 mottok de mljøteknologitilskudd på 9,5 millioner kroner, og fem år senere et innovasjonslån på 10 millioner kroner. Samme år oppnådde de EU-finansiering på 18,7 millioner kroner for å utvikle Eco Drilling System.