• EN
 • Logg inn
 • Ser lys framtid i solenergi

   NorSun
  NorSun

  Med støtte fra Miljøteknologiordningen utvikler NorSun en helautomatisk produksjonslinje for silisiumwafere til solceller. Høy effektivitet og kvalitet gjør selskapets wafere attraktive for de mest krevende solcelleprodusentene i verden.

  I store deler av verden er solen den viktigste og sikreste kilden til fornybar energi. Norge er fattig på sol, i alle fall i vinterhalvåret, men til gjengjeld er vi rike på kunnskap og erfaring med produksjon av wafere – syltynne skiver av silisium. Slike wafere finnes i ulike kvaliteter, og er en hovedkomponent i solceller.

  Høyeffektivt og lønnsomt

  NorSun er grunnlagt av REC-gründer Alf Bjørseth. RECs virksomhet i Norge gikk konkurs i 2012, etter å ha blitt utkonkurrert av billigere kinesiske waferprodusenter. Hvordan skal NorSun lykkes bedre?

  – Vi har et annet produkt rettet inn mot et annet markedssegment, forklarer Bjørn-Olav Brelin, administrerende direktør i NorSun.

  – REC produserte såkalte multikrystallinske wafere, som er den typen som brukes i de fleste vanlige solcellepaneler. Vårt produkt er monokrystallinske wafere som er mer kostbare å produsere, men også mer effektive. Med våre wafere er det mulig å produsere solceller som kan utnytte opptil 22-24 prosent av solenergien som treffer cellen, mens hovedtyngden av cellene som produseres i dag har en effektivitetsgrad godt under 20 prosent.

  Ettersom en stor del av kostnadene ved produksjon av solceller er faste og uavhengig av energieffektiviteten, vil de høyeffektive waferne bli stadig mer attraktive. Det vi NorSun tjene på. Forutsetningen er at de greier å effektivisere produksjonen i takt med fallende priser.

  Automatisering må til

  Så langt har de greid det. Til tross for at markedsprisene har falt med over 80 prosent siden finanskrisen, hadde NorSun sitt beste år i 2015 med et netto overskudd på vel 18 millioner kroner. Selskapet er i dag blant de ledende leverandørene av høyeffektive wafere i verden, men som følge av raskt fallende priser og konkurranse, særlig fra Kina, er de avhengig av kontinuerlig effektivisering og utvikling. Å automatisere større deler av produksjonen er et viktig skritt for å kutte kostnader.

  – Dette var bakgrunnen for at vi søkte støtte fra Miljøteknologiordningen. Støtten vi fikk gjør det mulig blant annet å hente inn forskerkompetanse fra SINTEF i Trondheim og fra andre fagmiljøer, sier Brelin.

  – Å lykkes med dette prosjektet vil være avgjørende for at vi skal kunne opprettholde konkurransedyktig waferproduksjon i Norge også fremover, og støtten vi får gjennom Miljøteknologiordningen er et svært viktig bidrag i dette arbeidet.

  Skaper arbeidsplasser

  NorSun har sitt hovedkontor på Skøyen i Oslo, men selve produksjonen foregår i Årdal. Med omlag 200 ansatte er bedriften, ved siden av Hydro, den største private arbeidsgiveren i regionen. Flere nøkkelpersoner kommer også fra teknologimiljøet i Hydro.

  – For å produsere wafere trengs både strøm og vann, og begge deler er billig og lett tilgjengelig i Norge. God tilgang på høyt utdannet arbeidskraft og høy kompetanse på produksjon av silisiumkrystaller gir også Norge konkurransefortrinn for denne typen industri, sier Brelin. Han tror etterspørselen etter høyeffektive moduler basert på monokrystallinsk silisium kommer til å øke i årene som kommer.

  – Det vil utvide markedet for våre produkter og by på store muligheter for oss og andre aktører i solbransjen. Det ser lyst ut.

  Les om løsningen i The Explorer: High-performance silicon wafers for solar power