Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Verktøy for effektiv bemanning

  ""
  Unsplash

  Med Innovasjon Norge på laget har OffshoreCrew utviklet et digitalt verktøy for bemanning. I første omgang for å rekruttere til maritim sektor og offshore i Norge, men selskapet vokser inn i andre bransjer og markeder.

  Etter å ha jobbet som Crew Manager innen olje og shipping, så Javier Zahn at prosessen med å innhente personell hadde et stort forbedringspotensial. Han startet selskapet OffshoreCrew, og utviklet en programvare for å skape synergi mellom sjøfolk som leter etter jobber og selskaper som søker etter mannskap.

  Hjulpet hundrevis

  Til å begynne med støttet Innovasjon Norge selskapet med tilskudd til markedsavklaring og kommersialisering. Senere fikk de finansiell risikoavlastning gjennom en innovasjonskontrakt. De inngikk et samarbeid med et rederi som manglet et rekrutteringssystem for å få kvalifiserte kandidater.

  Samtidig som dette prosjektet pågikk, ble selskapet koblet med en mentor via Innovasjon Norge. Mentoren hjalp til med å bygge nettverk med investorer og andre viktige aktører.

  - Innovasjon Norge har støttet oss fra dag en. Vi har hele veien hatt rådgivere som forstår problematikken. Takket være dette samarbeidet har selskapet vært i stand til å hjelpe over 1000 personer med å finne seg en ny jobb eller et vikariat i maritim næring eller offshore, sier gründer og daglig leder i OffshoreCrew, Javier Zahn.

  Ny bransjer og markeder

  Siden oppstarten har selskapet bygd opp en solid nasjonal posisjon, og rekrutterer i dag til de fleste norske skipsselskaper som DOF, Olympic og Siem Offhore. Men utfordringer med bemanningen er ikke unikt for denne bransjen, noe som gjør løsningen attraktiv for langt flere.

  En rekke offentlige virksomheter sliter med å hente inn personell. At dette ofte skal skje på kort varsel, gjør det ekstra utfordrende. OffshoreCrew inngikk derfor en samarbeidsavtale med enkelte kommuner i Agder for å utvikle en plattform som ville effektivisere innhenting, ansettelse og plassering av vikarer for skoler og barnehager. Finansieringen av vikarplattformen ble løst gjennom et lån fra Innovasjon Norge.

  - For å vokse må man ha tro på konseptet, et dedikert team og fokus på å tjene penger. Vi er nødt til å få inn penger for å dekke utgiftene, utvikle løsningen og vokse videre, understreker Zahn, og viser til at selskapet hadde en omsetning på 49 millioner kroner i 2019 – nesten en firedobling fra året før.

  Internasjonal satsing

  I tillegg til nye bransjer er de bevisste på å øke sin internasjonale tilstedeværelse, blant annet ved å delta på ett av Innovasjon Norges globale kompetanseprogrammer for vekst.

  - Vi driver i nisjebransje, og vi er spesialister innen dette. Den jobben vi gjør for norske selskaper, kan vi gjøre for utenlandske selskaper også. Vi har en solid kundedatabase i Norge som kan vises til utenlandske kunder.

  De har nylig fått kunder fra Storbritannia, og et oppdrag med å bemanne en båt for et stort rederi i Dubai. Den siste tiden har de også brukt mye tid å sette seg inn i vindmøllebransjen i Nederland og Tyskland, samt snust på oppdrettsbransjen.

  OffshoreCrew
  Kristiansand