Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bringer brønndesign-ekspertise ut i verden

  ""
  Oliasoft

  Norske Oliasoft vil at olje- og gassbransjen skal følge utviklingen innen maskinlæring og automatisering for å bli mer effektiv, tryggere og renere. På få år har programvareselskapet klart å etablere seg i flere store og konkurransekrevende markeder.

  - Oliasoft både bekrefter og befester konkurransefortrinnet norsk underleverandørindustri har opparbeidet seg i olje- og gassbransjen de siste tiårene. Et konkurransefortrinn som er meget viktig å utnytte kommersielt på veien mot en mer fornybar energiindustri, sier Bjørn Aage Seem Holmen, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

  Oslo-selskapet, som ble dannet i 2015, er i dag etablert med kunder og brukere i Europa, Nord- og Sør-Amerika, Asia og Australia.

  Automatiserer arbeidsflyten

  Selskapet bruker digital teknologi for å automatisere arbeidsflyten for brønnplanlegging. Deres produkt, som er en Integrated Cloud Engineering (ICE) plattform, er det første verktøyet som innlemmer alle deler av planleggingsprosessen og gir en unik flyt av sanntidsdata. Dette forenkler arbeidet med å bygge sikre og effektive brønndesign-systemer.

  Optimaliseringen reduserer også behovet for antall brønner, båter og rigger. Deres automatiserte system for brønndesign minimerer brukerfeil som kan være fatale i sikkerhetskritiske beregninger. Bedre brønndesign gir også vesentlig redusert risiko for gassutslipp.

  - Norge er verdensledende innen olje- og gassteknologi, og dette gir Norge et globalt konkurransefortrinn, sier André Backen, administrerende direktør i Oliasoft.

  Koronasituasjonen har ført til lavere aktivitet enn planlagt for selskapet. I høst fikk de 4 millioner kroner i ekstraordinært innovasjonstilskudd fra Innovasjon Norge for å opprettholde fremdriften i utviklingen av korrosjonsmodulen. Modulen skal regne ut hvordan ulike væsker og gasser sliter på stålrørene.

   

  Utløsende for investorkapital

  Backen understreker at det er kapitalkrevende og langsiktige prosesser i bransjen, og at kundene først betaler når produktet er ferdig.

  - Den finansielle støtten vi har fått fra Innovasjon Norge har i aller høyeste grad vært utløsende. Vi har klart å hente 42 millioner kroner fra investorer. Dette hadde vi aldri fått til uten penger fra Innovasjon Norge og Forskningsrådet, sier han.

  Backen mener virkemiddelapparatet i Norge er unikt.

  - Finansiell støtte fra virkemiddelaktører er uvurderlig når man skal ekspandere til nye markeder og samtidig skape verdier i Norge. Muligheten for å komme inn i ellers ganske lukkede miljøer har også vært veldig viktig.

  Han sikter til Innovasjon Norges eksportprogram Global Growth og deres deltakelse på programmer som var rettet mot USA og Brasil i 2018 og 2019. Der fikk de etablert kontakt med store energiselskaper som igjen har resultert i langsiktige og viktige avtaler med Shell og Chevron.

  - Amerikanere har generelt liten tillit til fremmede, og dette var en fin måte å vise seg frem og knytte kontakter, konkluderer Backen.

  Gevinster for miljø og bærekraft

  Brønnoptimalisering har lenge vært brukt i olje- og gassindustrien, men brukes også i fornybar energi. Oliasofts løsning har potensial for å ha et alternativt anvendelsesområde knyttet til energibrønner for utnyttelse av termisk energi.

  Fangst og lagring av karbon under havbunnen kan også være et aktuelt utviklingsområde. Regjeringens Langskip-prosjekt omfatter transport- og lagringsprosjektet «Northern Lights» som er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. Dette er en milepæl i industri- og klimasatsingen, og legger til rette for ny teknologi.

  Backen roser forskningsmiljøene Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller, NORCE og SINTEF som bidrar med internasjonalt ledende forskning. Resultatene vil øke omstillingen i energisektoren når selskapene går fra fossilt til fornybart, og CO2-avtrykket fra olje- og gassproduksjon reduseres kraftig.