Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Lager en batteriløs chip

  ""
  ONiO

  Med støtte fra Innovasjon Norge utvikler ONiO en databrikke som utelukkende henter energi fra omgivelsene. Det vil revolusjonere IoT-markedet. 

  Etter hvert som stadig flere fysiske og trådløse enheter skal kobles til internett, øker også etterspørselen av batterier. Problemet er at produksjonen av batterier er uhyre miljøforurensende.

  Dette problemet skal IT-selskapet ONiO løse ved å lage en databrikke, altså en liten microcontroller, som med egenutviklet og verdensledende teknologi kan nyttiggjøre seg av energien i radiobølger.

  – For å koble noe på nettet trenger man en databrikke som kan sende og motta signaler. Disse signalene sendes i form av elektromagnetiske bølger. Det mange ikke tenker over er at disse radiobølgene også inneholder små mengder energi som i dag går til spille, forklarer Kjetil Meisal som er daglig leder for ONiO.

  Databrikken de har utviklet kan effektivt trekke ut denne energien, og gjøre det mulig for sensorsystemer å operere helt uten batteri.

  Miljøstøtte fra Innovasjon Norge

  Å utvikle nye teknologiske løsning som dette krever mye kapital og er risikofylt. Derfor ble det et vendepunkt for selskapet da Innovasjon Norge ga kapitalstøtte på 9,5 millioner kroner gjennom Miljøteknologiordningen. Støtten går til å lage en utviklingsplattform for databrikken kalt ONiO.Zero.

  – Dette gjør at vi kan jobbe med markedet parallelt som vi utvikler teknologien. Utviklingsplattformen blir en slags verktøykasse med software for å programmere databrikken. Dermed blir produktet lettere å ta i bruk for andre, sier Meisal.

   

   

  Christer Sørlund er finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge og har hatt tett kontakt med selskapet i forbindelse med utviklingen av plattformen. Han understreker at miljøgevinsten ved å eliminere batteri i IoT-produkter var avgjørende for at de mottok miljøstøtten.

  – Det at de nå utvikler teknologien sin parallelt med et kommersielt fokus, øker sannsynligheten for at de treffer markedet med sluttproduktet sitt. Dette øker bedriftens konkurranseevne, og gir selskapet et godt utgangspunkt når det kommer til kommersialisering og produktlansering mot internasjonale markeder, sier han.

  Skryter av Innovasjon Norge

  Innovasjon Norge har også hjulpet selskapet med søknadsskriving til EU og gitt trening i pitching. Det bidro blant annet til at selskapet stakk av med EU-støtte på 74 millioner kroner gjennom Horisont 2020. 

  – For oss har støtten fra Innovasjon Norge vært ekstremt viktig. Fra dag én har de vært utrolig imøtekommende, og bidratt med gode innspill og støtte hele veien. De har rett og slett stilt med et maskineri som har fungert vanvittig bra, sier Meisal. 

  Satser på smartplaster 

  I tillegg til å gjøre chipen tilgjengelig for eksterne brukere, er ONiO i gang med å utvikle et eget smartplaster for å innhente helsedata. 

  – Ved å putte brikken inn i et plaster, kan vi ved hjelp av små sensorer måle den kontinuerlige temperaturendringer hos pasienter. Det vil gjøre det lettere å kartlegge enkeltpersoners sykdomsforløp, forklarer Meisal.

  Han trekker frem hvordan man under en pandemi kunne ha oppdaget tidlige symptomer på korona, som for eksempel feber. Ved å ha denne informasjonen kunne man i teorien iverksatt individuelle tiltak for å forhindre spredning. 

  Fremtidens IoT-marked

  Den revolusjonerende databrikken har en størrelse på 1,5 x 1,7 millimeter og kan dermed implementeres i nesten hva som helst. 

  – Det som gjør dette så grensesprengende for IoT-markedet er at brikken fungerer helt på egen hånd. Du kan designe smartprodukter som ikke trenger batteri, og dermed ikke trenger noen form for vedlikehold eller utskiftning av batteri, sier Meisal. 

  Han mener vi er i startfasen når det gjelder å se muligheter for hva dette kan bety for markedet. Allerede er etterspørselen etter teknologien og produktet enorm. Ifølge Meisal kan brikken være startskuddet for et grønt IoT-marked uten batteri.

   

  OniO
  Oslo