Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Vinner på videoteknologi verden rundt

  ""
  Pexip

  Aldri har like mange benyttet seg av videokommunikasjon som nå. Norske Pexip opplevde en enorm økning i etterspørselen under koronakrisen. Nå sikter selskapet seg inn på større globale markedsandeler.

  Pexip leverer bedriftsløsninger for videokonferanser og digitale møter. Med sin egenutviklede teknologi sørger de for høykvalitets møteopplevelse på egen møteplattform, samt interoperabilitet mellom andre plattformer som Cisco, Microsoft og Google.

  - En bedrift stiller krav til fleksibilitet og sikkerhet. Tjenesten vår er skalerbar på tvers av plattformer samtidig som den ivaretar hensyn til datasikkerhet og personvern, sier kommersiell direktør og med-gründer i Pexip, Tom-Erik Lia.

  Tjener på raskere digitalisering

  Oslo-selskapet har allerede bedrifter som Accenture, General Electric, Vodafone og PayPal på kundelisten, men koronakrisen utløste etterspørsel i en helt ny størrelsesorden.

  - I løpet av tre uker i mars kunne vi se hvordan vekst i etterspørselen fulgte smittespredningen fra sør til nord i Europa og videre til Nord-Amerika. Etter hvert som selskapene begynte å holde de ansatte hjemme eksploderte behovet for våre tjenester over natta, sier Lia.

  En av Pexips kunder er U.S. Department of Veteran Affairs, som håndterer helsetjenester for 12 millioner pensjonerte amerikanske militære. Under koronakrisen gikk de fra 2500 til 25 000 gjennomførte videokonsultasjoner per dag ved hjelp av Pexips digitale verktøy.

  - Det hjelper på smittebegrensningen når 25 000 personer daglig ikke behøver å møte opp på sykehuset, smiler Lia.

  Teknologien kan også gi miljøgevinst. Lia anslår at selskapet sparte 1700 timer i reisetid og 80 tonn CO2 da de forberedte børsnotering midt under koronakrisen og måtte gjennomføre alle investormøtene digitalt.

  - Koronakrisen har framskyndet digitaliseringen av samfunnet, noe som selvfølgelig er bra for oss som driver med kommunikasjon, men også for miljøet, påpeker Lia.

  Fikk innovasjonslån til videreutvikling av teknologien

  Da Pexip gikk på børs 14. mai 2020 ble det tidenes største børsnotering av et norsk teknologiselskap. I den kritiske oppbygningsfasen var Innovasjon Norge ved flere anledninger inne med støtte til videreutvikling av teknologien og skalering internasjonalt.

  - Innovasjon Norge støttet oss da det var vanskelig å få lån i bank, og dermed fikk vi gjennomført prosjekter som var viktige for utviklingen av selskapet. I dag er vi lønnsomme, men støtten fra Innovasjon Norge var betydningsfull den gangen, sier finansdirektør i Pexip, Kristin Minsås.

  Bedrifter i tidlige faser har ofte ikke tilstrekkelig sikkerhet til å få lånefinansiering gjennom de kommersielle bankene. Innovasjon Norge har låneordninger som ikke stiller de samme kravene til sikkerhet og dermed muliggjør utviklingsprosjekter som ellers ikke ville hatt tilstrekkelig finansiering til å bli gjennomført.

  - I dette tilfelle var finansieringen fra Innovasjon Norge utløsende for at Pexip fikk gjennomført sitt utviklingsprosjekt, forteller Ellen Rakneberg i Innovasjon Norge Oslo Viken.

  Visjon om vekst

  Eksport ligger i selskapets DNA. Pexip har allerede rundt 250 ansatte i 18 land, men har høye ambisjoner om videre vekst og ekspansjon i nye markeder.

  - Vi har tenkt globalt fra dag én, og i dag er rundt 85 prosent av vår omsetning i utlandet. Europa og Nord-Amerika er de viktigste markedene, og i Asia satser vi i Australia, Japan og Singapore. Målet er en tredobling i antall ansatte og en seksdobling av omsetningen innen 2025, sier Tom-Erik Lia.

   

  Pexip
  Oslo