Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Bygger fremtidens broer

  ""
  Prodtex Industri, et selskap lokalisert i Vanylven kommune på Sunnmøre, skal bygge morgendagens broer.Prodtex Industri

  I et pilotprosjekt med Statens vegvesen skal Prodtex Industri utvikle morgendagens produksjonsmetode for stålkonstruksjoner. Prosjektet får solid støtte fra Innovasjon Norge.

  De ansatte i teknologibedriften har årelang erfaring fra verftsindustrien og spisskompetanse innen automatiserte fabrikker, der roboter brukes til å håndtere materialer og utføre sveiseprosesser. Nå skal kombinasjonen brukes til å bygge bro.

  - Sammen med Statens vegvesen skal vi teste ut automatisert laser- og laserhybrid-sveising på en gangbro i Åfjord. Broen blir den første av sitt slag, sier Tore Roppen, som er direktør for forretningsutvikling hos Prodtex Industri.

  En egenutviklet digital tvilling vil gjøre byggeprosessen sporbar. Tanken er at broer skal produseres nærmest mulig der de skal bygges for å skåne miljøet og redusere kostnader. Metoden kan senke prisen på store broer med milliarder. Pilotprosjektet skaper stor entusiasme, og er delfinansiert av miljøteknologiordningen hos Innovasjon Norge med 15,3 millioner kroner.

  Mot en mer bærekraftig produksjon

  Prodtex bygger en automatisert stålfabrikk på Sunnmøre som skal levere store volum av stålkonstruksjoner til prosjekter innen samferdsel, samt norsk og internasjonal industri. Dersom selskapet lykkes i å utvikle en ny standard for stålproduksjon, vil ringvirkningene være store.

  - Vi har lenge jobbet i et miljø med stålkonstruksjoner og har sett at det eksisterer en metodikk som ikke er bærekraftig. Det meste av stålbygging i dag er basert på at noen med dårlig lønn gjør en manuell og tidkrevende jobb for Vesten. I stedet for å bygge stålkonstruksjoner på lavkost arbeidskraft og med begrenset kvalitet, er vår metode og produksjon langt mer fremtidsrettet og vil endre mye av verdikjeden, sier Roppen.

  Innovasjon Norge mener prosjektet har en solid miljøprofil, og at det vil være store miljømessige besparelser knyttet til materialer, transport og prosess. Prodtex har blant annet fått midler til å utrede miljøgevinstene videre.

  - Vi bruker dessuten kortreist, finsk stål. Stålverket vi bruker skal bli klimanøytrale i løpet av få år, legger daglig leder Sigbjørn Nordstrand til.

  Samfunnsnytten vil være stor

  Industriprosjektet kan gjøre det mulig å hente tilbake aktivitet til Norge. Mye av industrien på Nord-Vestlandet er historisk bygget opp rundt bearbeiding av stål, men med utflagging av arbeidsplasser er kompetanse gått tapt. Ved hjelp av ny, avansert teknologi kan norsk produksjon igjen bli konkurransedyktig. Den robotiserte produksjonsmetoden vil kunne gi synergier til andre selskaper og markeder, og på tvers av bransjer. Prosjektet ble nylig utvidet til å inkludere flere elementer av ny teknologi.

  - Vi vurderer dette som et prosjekt med potensiale på mange områder, og av stor betydning for industrimiljøet i Norge. Konseptet vil kunne gi god lønnsomhet og høy verdiskapning i Norge, sier Mari Dorte Jønland Michaelsen, finansieringsrådgiver for Innovasjon Norge i Møre og Romsdal, og legger til:

  - Vi har også vektlagt at resultatene vil bli publisert og tilgjengelig for andre.

  Store internasjonale ambisjoner

  Prodtex vil skape mellom 30 og 40 arbeidsplasser i Vanylven kommune, der den digitale fabrikken bygges. Anlegget er tidligere brukt i skipsbygging og er svært godt egnet til stålproduksjon. Innovasjon Norge støtter etableringen med 12,7 millioner kroner i lån, og 2,1 millioner i distriktsrettet investeringstilskudd, ettersom fabrikken gir viktige og høyteknologiske arbeidsplasser ute i distriktene. På sikt er målet å etablere aktivitet i andre land.

  - Vi ønsker å bli størst på dette i Norge, men har naturligvis ambisjoner om å vokse. Vi forhandler allerede med store internasjonale selskaper, kan Roppen avsløre.

  Målet er ikke verdensherredømme, men nesten.