Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Verdensledende teknologi for gjenvinning av plast

  ""
  Det produseres 360 millioner tonn plast hvert år i verden, og mindre enn 10 prosent av plastavfallet blir resirkulert. Mye ender i deponi og til forbrenning. Quantafuels verdensledende teknologi vil bidra til en tilsynelatende revolusjon innen gjennvinning av problemavfallet plast. Jasmin Sessler, Unsplash

  Ved hjelp av Quantafuel sin verdensledende teknologi kan plastavfall bli gjennvunnet til råstoff som kan brukes i nye produkter. Således bidrar Quantafuel til sirkulærøkonomien og til å løse den globale plastproblematikken.

  Quantafuel tar i bruk sin verdensledende teknologi innen kjemisk gjenvinning av plast, i motsetning til konvensjonelle metoder der plast smeltes mekanisk sammen.

  – Kjemisk gjenvinning gjør det mulig å produsere såkalt «virgin»-plastikk, som kan bli brukt til blant annet matemballasje. Dette er svært vanskelig med dagens teknologi innen mekanisk materialgjenvinning, sier produktsjef i Quantafuel, Idar Alvestad.

  Bidrar til sirkulærøkonomien

  Ved Quantafuel sine nyåpnede fasiliteter i Skive, Danmark, vil plast som ellers ville gått til forbrenningsanlegg, bli gasifisert og omdannet til en ny råvare til petrokjemiindustrien. Plastavfallet sendes således videre til et av verdens største kjemiske konsern, BASF i Tyskland, som vil bruke materialene til blant annet produksjon av ny plast. Ved at samme råstoff brukes om og om igjen, bidrar Quantafuel til sirkulærøkonomien.

  Miljødirektoratet bekrefter at Quantafuel sin metodikk for kjemisk gjenvinning kvalifiserer som materialgjenvinning. Quantafuel sitt arbeid vil bli inkludert i rapporteringen av Norges EU-måloppnåelse innen resirkulering av plastemballasje.

  Støtte fra Innovasjon Norge

  Quantafuel fikk i 2018 finansiell støtte gjennom «Plast på avveie» -programmet til Innovasjon Norge. Midlene ble brukt i tidlig fase for å kartlegge og teste plastavfallsstrømmene i Norge og Skandinavia.

  – Støtten har vært svært utslagsgivende for hvordan vi har formet selskapets råvare-strategi, samt arbeidet rundt etablering i Norge, sier Idar Alvestad, produktsjef i Quantafuel.

  Bedriften har også mottatt rådgivning fra Innovasjon Norge-kontoret i Indonesia. Kontoret har introdusert bedriften til markedsaktører og markedsmuligheter i Indonesia. De ser et enormt potensiale for selskapet i markedet og holder bedriften oppdatert med nyttig informasjon.

  – At Quantafuel kan hjelpe med å redusere lekkasjen av plast til havet med sine anlegg er verdi nok i seg selv,  men at de i tillegg omformer det til nye råmaterialer er fantastisk, sier Fredrik Bjerke Abdelmaguid, kontorleder ved Innovasjon Norge-kontoret i Jakarta.

  Gjenvinning i stor skala

  Quantafuel inngikk i begynnelsen av juni 2020 en avtale med Grønt Punkt Norge som innebærer at Grønt Punkt vil levere opp til 10 000 tonn plastavfall fra norske husstander til Quantafuel for gjenvinning. Dette er det første steget i å etablere nye sårt tiltrengte verdikjeder for plastavfall som ikke har andre løsninger enn forbrenning eller deponi.

  Quantafuel blir dermed blant de første i Europa på kjemisk materialgjenvinning av plast, og vil være med på å lede en tilsynelatende revolusjon innen gjenvinning av problemavfallet plast. Dette vil resultere i signifikant reduksjon i klimagassutslipp samt redusert etterspørsel for ny fossil olje.