Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Ny teknologi gjør det tryggere hjemme

  ""
  Det digitale tilsynet fra RoomMate gir brukerne en ekstra trygghet.RoomMate

  Det digitale tilsynet utviklet av RoomMate skal gjøre det tryggere å bo hjemme og på institusjoner. Med god hjelp fra Innovasjon Norge skal løsningen selges til Europa.

  De aller fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig, men mange trenger tilsyn. Det gjelder for eksempel eldre mennesker og utviklingshemmede. Digitale løsninger og produkter utviklet av Bærum-bedriften RoomMate skal gjøre tilsynet enklere.

  - Løsningen fører til store samfunnsmessige gevinster både for enkeltpersonen, det offentlige og for miljøet. De aller fleste ønsker å bo hjemme lengst mulig, det offentlige sparer institusjonsplasser og miljøet spares fordi det ikke er så stort behov for å kjøre hjem til personer som ønsker å bo alene, sier René Nordstrøm Jensen, administrerende direktør i RoomMate.

  Det digitale tilsynet gir brukeren både økt trygghet og økt frihet. Det slås for eksempel automatisk alarm hvis en person faller.

  - Det unike med teknologien vår er at skjermbildet anonymiseres. Du kan se at en person har falt om, men du ser bare konturene og ikke detaljene som på en videoovervåking. Produktet vårt ivaretar folks personvern på en ny og bedre måte enn tilsvarende løsninger, forklarer Nordstrøm Jensen.

   

  Samarbeid med det offentlige

  I 2012 fikk tre gründere ideen til løsningen etter å ha lest en offentlig utredning om «innovasjon i omsorg». De hadde lite kjennskap til brukerbehovene, men stor teknisk forståelse. Gjennom et innovasjonsprosjekt, der de fikk rådgivning og økonomisk støtte fra Innovasjon Norge, har de sakte og sikkert klart å bygge opp en god forståelse av brukernes hverdag og behov.

  – Støtten vi fikk fra Innovasjon Norge i starten muliggjorde et samarbeid med Bærum kommune og Lørenskog sykehjem. Vi hadde workshops og samarbeidet tett om å utvikle produktet. Det har vært helt essensielt, forteller Nordstrøm Jensen.

  Innenfor det offentlige er det ofte lange beslutningsveier og anbudsprosesser. RoomMate har klart å bygge tillit over tid og vunnet store anbudsrunder. De har nå 90 norske kommuner som kunder, og ser størst potensiale i hjemmemarkedet i tiden fremover. Foreløpig har de satset mest på eldre, men ser at psykisk utviklingshemmede og kronisk syke er andre store brukergrupper.

  - Selskapet har demonstrert arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, og vurderes til å være godt posisjonert for å nå sine ambisjoner, sier Ida Bendiksen Aanes, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Oslo Viken.

  Ekspandere i Europa

  Etter det første prosjektet ønsket bedriften å vise at de klarte å stå på egne ben og skape en bærekraftig forretningsutvikling. De har nå en lønnsom bedrift og er klare for å ta det neste steget - å ekspandere til markeder utenfor Norge.

  I sommer fikk de innvilget et innovasjonslån og et utviklingstilskudd fra Innovasjon Norge. Dette skal hjelpe dem til internasjonal vekst, først og fremst i Europa, og ytterligere verdiskaping i Norge. De har vært i kontakt med noen av Innovasjon Norges utekontorer for å forberede seg på nye markeder, spesielt innenfor personvern.

  - RoomMate er et godt eksempel på et selskap som kastet seg rundt under koronakrisen. Gjennom å delta i vårt eksportprogram som rettet seg mot offentlig sektor i Danmark, er de nå i ferd med å underskrive en kontrakt, sier Maria Aulie, internasjonaliseringsrådgiver i Innovasjon Norge Oslo Viken.

   

  RoomMate
  Bærum