Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Ny teknologi inn i tradisjonelle miljøer

  ""
  Kristoffer Skarsgård (Saga Robotics)

  Saga Robotics har laget landbruksroboten Thorvald, som kan konfigureres til å utføre en rekke oppgaver i landbruket. Finansiering fra Innovasjon Norge har gitt bedriften økonomisk støtte og hjelp til å kommersialisere produktet.

  Fleksibel landbruksrobot

  Saga Robotics’ autonome robot, Thorvald, kan operere under varierte forhold og løse en rekke oppgaver på en gård. Roboten kan for eksempel forhindre utbrudd av sopp i bær, frukt eller druer ved å utføre UV-behandling om natten. Uten slik behandling reduseres utbyttet gjerne med 5 til 20 prosent, så teknologien fører til en direkte øking i avling i tillegg til at man unngår bruk av kjemikalier. I motsetning til mennesker lider ikke Thorvald under nattarbeid eller langvarig eksponering for UV-lys. Roboten er også kostnadseffektiv og dekker et stort område, ofte en hel gård, med ett enkelt sett med lamper.

  Thorvald kan også monteres med autonome presisjonssprøyter og mekaniske ugresslukere som kun er rettet mot ugress og ikke planter. Dette reduserer bruken av ugressmidler og avrenning i vannveier, noe som resulterer i sunnere og bedre mat. Dessuten kan Thorvald erstatte tunge maskiner som komprimerer jord og reduserer avlingene med 9 til 12 prosent. Roboten er lett og skader ikke jorden på samme måte som andre jodbruksmaskiner. Døgnet rundt samler Thorvald inn data, og hjelper bonden med å analysere og optimalisere produksjonen.

  Avgjørende støtte fra Innovasjon Norge

  Bedriften har mottatt kommersialiseringstilskudd og innovasjonslån av Innovasjon Norge. Innovasjonslån er et tilbud som kan brukes både til kommersialisering av nye løsninger, styrking av arbeidskapitalen, vekst og internasjonalisering. Kommersialiseringstilskudd gir vi til innovative prosjekter med betydelig vekstpotensial i det internasjonale markedet, eller som bidrar til et omstillingsdyktig næringsliv i distriktene.

  - Midlene vi fikk fra Innovasjon Norge kom i en tidlig fase. På et så tidlig stadium, der man kun tester ut ulike konsepter og er langt fra å ha et kommersielt produkt, er det vanskelig å hente midler. De første kommersielle robotene ble bygget med innovasjonslån fra Innovasjon Norge. Dette var selvsagt et viktig vendepunkt for oss, da disse midlene på mange måter var utløsende for at vi kom i kommersiell drift, forteller daglig leder i Saga Robotics, Pål Johan From.

  Finansieringen bidro til å øke aktivitetsnivået og utvikle roboten for å bevise at den hadde et potensiale til å revolusjonere landbruket. Nå har selskapet kommet så langt at de ser etter markedsmuligheter utenfor Norge.

  - I denne prosessen er Innovasjon Norge en viktig støttespiller som kan hjelpe oss inn i nye markeder, og som kan bidra med lokalkunnskap og tilrettelegging, sier From.

  Verdensomspennende markedspotensial

  Til tross for å være verdens største næring, har ikke landbruket vært gjennom like omveltende teknologiske endringer som andre næringer. Landbruket verden over har derfor et stort behov for teknologiske løsninger som kan effektivisere eksisterende oppgaver, og utføre oppgaver som hittil har vært umulige bare med menneskelig arbeidskraft. Med et stort antall repeterende oppgaver i kontrollerte miljøer er landbruket ekstremt godt egnet for autonome robotløsninger. Dette betyr store muligheter for bedrifter som Saga Robotics. 

  From forteller at de har sett ut mot verden fra dag én.

  - Landbrukssektoren i Norge er relativt liten, så vi opprettet tidlig kontorer i England fordi der hadde vi gode muligheter for vekst. Og nå ser vi at den største veksten vil komme der de neste årene. Vi ser også på USA og har en plan om å opprette et datterselskap og kontorer der også. Vi har absolutt ambisjoner om å bli et globalt selskap, forteller From.

  Saga Robotics ble kåret til beste oppstartsbedrift innen matteknologi/agritek under Nordic Startup Awards i 2018. 

  Bedriften ble først omtalt på The Explorer.