Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Verktøy for verdens vind- og vannkraftindustri

  ""
  Shoreline

  Shoreline har utviklet et planleggingsverktøy for havindustri og kraftanlegg. Det internasjonale gjennombruddet kom etter deltakelse på Innovasjon Norges akseleratorprogram i Silicon Valley.

  Planleggingsverktøyet simulerer konstruksjon, drift og vedlikehold av anlegg, og teknologien gjør det mulig å bruke data fra anleggene på en langt mer omfattende måte.

  - Løsningen vi har utviklet kan planlegge og lære av seg selv, noe som er grensesprengende. Slike oppgaver har aldri vært automatisert før, forklarer Ole-Erik Vestøl Endrerud, gründer i Shoreline og utdyper:

  - Vi kan gjennomføre et prosjekt virtuelt før det gjennomføres i virkeligheten, og bruke systemet til å planlegge den daglige driften. På den måten kan vi optimalisere ressursbruken for å få best mulig produksjon og lavest mulig kostnad.

  Kundene er innen fornybar energi og havindustri, som for eksempel oppdrett, vannkraft og havvind.

  Fikk investor i USA

  Stavanger-selskapet har hatt ambisjoner om vekst og eksport fra starten av. Deltakelse på Innovasjons Norges Tech Incubator (TINC) i Silicon Valley satte fart på planene. Gjennom akseleratorprogrammet fikk de med seg en stor amerikansk investor på laget.

  - TINC var en unik måte å treffe utrolig mange efarne og behjelpelige investorer og entreprenører fra episentert for tech. Vi var nok heldige og dyktige som fant en norsk investor i Palo Alto, samtidig som vi fant en amerikansk investor i Stavanger, forteller Vestøl Enderud.

  Siden den gangen har selskapet vokst internasjonalt og hentet kapital fra flere store investorer. I vår gikk et britisk fond inn med 40 millioner kroner. Kapitalen gjør det mulig å videreutvikle produktene – til tross for koronakrisen – og styrke seg i møte med de store aktørene.

  – Shorelines suksess skyldes deres evne til å kombinere forretningsteft med teknisk spisskompetanse. De har vært dyktige på markedsarbeid, ikke bare i Norge, men i hele verden. Løsningene utvikles i tett kontakt med kundene, noe som gir kort vei til et kommersielt produkt, sier spesialrådgiver Marianne Tonning Kinnari i Innovasjon Norge Rogaland.

   

   

  Finansiering for innovasjon og utvikling

  Fra Innovasjon Norge har Shoreline fått innvilget både tilskudd og lån. Pengene fra Miljøteknologiordningen har sørget for at de har fått på plass ny teknologi, gjort markedsavklaringer og rekruttert riktige ressurser tidlig.

  - Målet med ordningen er å utvikle mer klima- og miljøvennlig teknologi, samt å senke kostnadene og risikoen knyttet til det å ta slike løsninger i bruk. Shoreline tar tak i en viktig utfordring for offshore vind som må løses, nemlig effektivisering av drift og vedlikehold, forteller Tonning Kinnari, som er ansvarlig for ordningen i Innovasjon Norge.

  Tidlig på sommeren mottok selskapet et ekstraordinært innovasjonstilskudd til å utvikle simuleringsverktøyet sitt. Tilskuddet skal bidra til å styrke bedriftens konkurransekraft og utløse potensialet for bærekraftig vekst.

  - Vi har lykkes med å selge løsningen vår internasjonalt fra dag en. Havvind-markedet i Norge var og er veldig lite, men vi har stor tro på at det kan vokse. Internasjonalt boomer det skikkelig, og vi får nye kunder over hele verden. Siden vi bruker mye tid med kundene våre fysisk, har Covid-19 gitt oss en utfordring. Nå har vi ikke den muligheten og må tenke nytt, sier Vestøl Enderud.

  Utnytter ressursene bedre

  Systemet kan spare inn en betydelig del av årlige driftsbudsjetter og potensielt sørge for en produksjonsøkning på flere prosent. Grunnen er bedre produksjonsstyring og oppetid, samt mer effektiv ressursutnyttelse.

  – En stor offshore vindpark kan spare og øke produksjonen med flere titalls millioner kroner i året, sier Vestøl Endrerud.

  Bedre planlegging og effektivisering fører også til mindre utslipp fra blant annet støttefartøyer og helikoptre.

  – Når vi reduserer en operasjon med tre dager, oppnår vi betydelig klimaeffekt over tid. At vi kan være med å bidra til økt produksjon av fornybar energi er også veldig positivt, forteller gründeren.

  Innovasjon Norge er opptatte av at prosjekter som finansieres gjennom miljøteknologiordningen har en samfunnsøkonomisk nytte. Samtidig må det være et behov for tjenesten eller produktet. Ved å gi tilskudd kan vi øke lønnsomheten i risikofylte, men viktige miljøteknologiprosjekter.

   

   

  Shoreline
  Stavanger