Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Ledende innenfor elektronisk ID

  ""
  Signicats softwareløsning kan skape en felles europeisk plattform for elektronisk ID.Signicat

  Trondheim-bedriften har vokst seg stor i Norge og Norden innen elektronisk ID. Nå satser de videre ut i Europa og resten av verden.

  Bedriften var en av de første aktørene som var ute med bank ID i Norge og leder nå an i Europa innen digitale signaturer, elektronisk ID og langtidslagring av signerte dokumenter.

  - Signicat har utviklet en softwareløsning som kan skape en felles europeisk plattform for elektronisk ID og som vil fungere på tvers av landegrensene, sier EU-rådgiver i Innovasjon Norge Trøndelag, Lisbeth Vassaas.

  Et selskap i vekst

  Innovasjon Norge har bistått selskapet over en lengre periode og har blant annet gitt konkret veiledning i søknader til EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020.

  - En av de viktigste tjenestene vi har fått fra Innovasjon Norge, er rådgivningen i forbindelse med å søke midler fra programmet SMB Instrumentet. Vi fikk god hjelp til å sette oss inn i programmet, finne ut hvilke temaer som passet for oss og hvordan vi skulle gå frem for å søke, sier Gunnar Nordseth, en av gründerne bak det suksessfulle selskapet.

  Det grundige søknadsarbeidet har gitt gode resultater. To ganger har Signicat blitt tildelt EU-støtte. Vassaas mener deres evne til å forstå kundens behov og ha en sterk markedsteft har ført dem dit.

  - De vokser med mer enn 40 ansatte hvert år og er representert i flere land i Europa allerede. Det er et spennende selskap med store vekstambisjoner, og de rekrutterer dyktige medarbeidere fra mange ulike land, fortsetter Vassaas.

  Konkurrenter i Europa

  - Hovedmarkedet vårt er de regulerte bransjene som for eksempel helsetjenester, forsikring eller bankprodukter. Dette er bransjer der sensitiv informasjon eller store verdier er i bildet, og hvor de som samhandler ønsker å redusere risiko ved hjelp av personlig identifikasjon, forteller Nordseth.

  I begynnelsen benyttet kun norske bedrifter seg av tjenestene, så meldte norske avdelinger for svenske banker, danske forsikringsselskap med flere sin interesse. Det førte til kontorer i København, Stockholm og Helsinki. De siste tre årene har hovedfokuset vært å etablere seg utenfor Norden og bli markedsledere.

  - Vi var alene, men nå ser vi at det er andre på banen og en annen konkurransesituasjon. Vi må fortsette å videreutvikle våre produkter, slik at vi holder vår plass i Europa, understreker gründeren.

  Tidligere i år kjøpte Signicat det nederlandske identitetselskapet Connectis. Den samlede ekspertisen utgjør et solid fundament for å bli Europas største og ledende tjenestetilbyder innen digital identitet.

  Hjelp fra utekontorer

  En av de store utfordringene ved å satse internasjonalt, er etableringer av utekontorer og arbeidsavtaler, juss og regelverk i forbindelse med dette.

  - Her har vi hatt nytte og glede av å jobbe med Innovasjon Norges utekontorer, blant annet i London, Hamburg og Madrid. Vi ble koblet til dem via kontoret i Trondheim. Hjelpen har dreid seg om nettverk og markedsundersøkelser. Vi kommer til å fortsette samarbeidet og benytte oss av Innovasjon Norges internasjonale tjenester, sier Nordseth.

  Innovasjon Norge har rådgivere ved 34 kontorer i 28 land. De kjenner markedet, forretningskulturen og har et bredt nettverk. De kan gi deg rådgivning om markedet, og koble deg mot relevante samarbeidspartnere i regionen.

   

   

  Signicat
  Trondheim