Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Revolusjonerer eiendomsutvikling med kunstig intelligens

  ""
  I designløsningen får du blant annet visualisert hvordan bygg påvirker støynivået på bakkeplan, fasader og omgivelsene rundt.

  Massiv urbanisering skaper store utfordringer for verdens byområder. Spacemaker har laget en digital løsning for å effektivisere design- og byggeprosesser.

  Å optimalisere arealer er både bærekraftig og samfunnsøkonomisk. I stedet for manuelle og tungvinte verktøy tilbyr Spacemaker en designløsning drevet av kunstig intelligens og sanntidsanalyse. Det er en enkel og visuell måte å vise hvordan konstruksjoner påvirker lys, støy, vind, utsikt, energiforbruk og andre forhold som igjen påvirker beboeres trivsel, miljøvennlighet og økonomi.

  Nytt samhandlingsverktøy

  Ideen fikk Håvard Haukeland da han jobbet som arkitekt. Når de skulle gå i gang med et boligprosjekt, var det få digitale verktøy og lite læring mellom ulike prosjekter og geografiske områder. I den tidlige fasen av eiendomsutviklingen var det vanskelig å forutse mulige konsekvenser av ulike beslutninger og scenarier.

  Sammen med to medgründere laget de et designverktøy som tar i bruk kunstig intelligens. Det er en skybasert plattform som eiendomsutviklere jobber i og knytter samarbeidspartnere opp mot. På den måten tilrettelegges det for god arbeidsflyt mellom eksempelvis arkitekter, ingeniører, eiendomsutviklere og kommuner.

  Rekordhøy støtte fra Innovasjon Norge

  Oslo-selskapet mottok tidligere i år 10 millioner kroner i innovasjonslån og 38,5 millioner kroner i tilskudd til miljøteknologi.

  - Visjonen om å bruke kunstig intelligens til å designe bedre byer sammen med den teknologiske risikoen knyttet til prosjektet, gjorde de kvalifisert til støtte fra Innovasjon Norge. Støtten avlaster risikoen knyttet til forskning og utvikling, og skal bidra til internasjonal vekst, forklarer finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Oslo Viken, Benjamin Bækkelund Haskel

  Han poengterer at Spacemaker er et av de mest spennende vekstselskapene i Norge og har vist god gjennomføringsevne på både teknologiutvikling og kommersialisering.

  - Støtten vi har fått fra Innovasjon Norge gjør at vi kan satse større, ansette flere og komme raskere ut i nye markeder. Vi har fått en langsiktighet som betyr enormt mye for vår videre utvikling, sier medgründer og teknologisjef Carl Christensen.

  Han forteller at de holder på med såkalt «greenfield»-teknologi, som betyr at det ikke finnes noe erfaringsmateriale de kan lære av. Det er nemlig ingen sammenlignbare løsninger på markedet.

  - Å drive med banebrytende innovasjon innebærer stor risiko, og i så måte har støtten vi har fått vært helt avgjørende, understreker han.

  Markedspotensiale og samarbeidspartnere

  Foreløpig er de inne med pilotprosjekter i alle de nordiske markeder og Frankrike, og ønsker nå å satse videre i Europa og USA. Kundene er eiendomsutviklere og teamene deres som samhandler i plattformen.

  - Vi ser på hele verden som vårt marked. Kulturforskjeller, makt- og rollestrukturer og ulike regelverk fører til høye investeringskostnader, men vi har stor tro på at våre løsninger kan brukes i de aller fleste markeder, sier Christensen.

  Selskapet, som ble startet opp i 2016, har vokst til over 100 ansatte. De er partner med store eiendomsutviklere i Europa og har selv kontorer i Oslo, ​​Gøteborg, Stockholm, Helsinki Paris, Barcelona og ved MIT i Boston.

  - Byggebransjen er en av verdens største næringer og likevel en av de minst digitaliserte. Vår digitale løsning er en bedre måte å bygge byer og nabolag på, og vi er fast bestemt på å spille en viktig rolle i denne bransjens sårt tiltrengte transformasjon, konkluderer Christensen.