Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Reduserer avfall i havet

  ""
  Spilltech

  Spilltech har utviklet flere løsninger som samler opp marin søppel i havneområder. Nå er noen av produktene sjøsatt og på vei ut i Europa.

  Med lang erfaring i å utvikle maritime produkter, fikk SpillTech-gründerne ideen om å lage en løsning for å redusere avfall i havet. Det har resultert i flere produkter som samler søppel i havneområder. Dette er i tråd med FNs bærekraftmål for å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

  Avgjørende rådgivning og finansiering

  - Plast på avveie er definert som et stort miljøproblem. Spilltech utvikler spennende miljøteknologi som skal bidra til å løse denne utfordringen, og de har fått god respons i markedet. Innovasjon Norge har støttet selskapet med finansiering i oppstartsfasen og gjennom flere utviklingsprosjekter. I tillegg har de blitt koblet til flere rådgivningstjenester, sier Stein Bøe, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Vestfold og Telemark.

  Rådgivningen fra Innovasjon Norge fikk gründerne til å dele prosjektet inn i flere faser, noe som effektiviserte gjennomføringen og førte til finansiering i flere omganger, blant annet i form av tilskudd i oppstartfasen og tilskudd til miljøteknologi senere i utviklingsløpet.

  - Hjelpen vi fikk av Innovasjon Norge da vi sto på startstreken både med prosjektet og selskapet, var helt avgjørende for oss. Vi var helt nystartet, og støtten gjorde at vi kunne ha et utviklingsløp på et nytt produkt i et nytt marked, samtidig som vi etablerte firmaet basert på mer kjente løsninger og produkter, sier Trond Lindheim, gründer og daglig leder i Spilltech.

   

  Fanger og lagrer søppel

  Det første produktet de utviklet er konstruert som en flytende ring med en kurv under. Når vannet under ringen pumpes bort og nytt vann strømmer over ringen, blir søppel fanget og lagret i kurven. Oppsamleren plasseres i havners vrakviker, og kan fange mye søppel før den må tømmes. Det er utviklet tre størrelser av denne typen oppsamler. De to minste har oppsamlingsvolum på 30 liter, mens den største har 1000 liter og krever maskiner til utsetting og tømming.

  - Disse verktøyene vil bidra til å fjerne søppelet som samler seg i havner, før det blåser videre eller synker. I havneområdene er vi tett på avfallet, profesjonelt oppsamlingsutstyr og øvrig infrastruktur. Det er et riktig sted å starte, forteller Lindheim.

   

  ""
  SpillTech

  Først Norge, så Europa

  Sandefjord-bedriftens viktigste markeder er foreløpig Norge, men produktet er allerede solgt både i Danmark og Storbritannia, og de jobber aktivt for å øke salget og eksportere til flere markeder.

  -  Vi har en ambisjon om å bli en betydelig aktør internasjonalt. Vårt viktigste kundesegment er havner, men vi henvender oss også til eiere av elver, store entreprenører og utbyggere langs kystlinjen, sier Lindheim.

  Han forteller at de holder på med flere nyutviklinger og vil etablere en rikholdig verktøykasse for kystnært marint søppel.

  - Enn så lenge er det ingen som «eier problemet» med marin forsøpling. Markedet er fremdeles preget av at frivilligheten skal rydde opp, men vi har tro på at dette vil endre seg og at det blir fokus på profesjonelle løsninger i andre land også.

  Selskapet har registrert produktene på The Explorer, Norges digitale utstillingsvindu for grønne og bærekraftige løsninger, og er blant markedsplassens mest besøkte sider. De har også deltatt på workshop i Internasjonal markedsutvikling, og sparret med Innovasjon Norges kontor i utlandet.

  - For en ung bedrift som Spilltech, er det viktig å legge en god eksportstrategi og å utvikle markedene slik at man oppnår lønnsom vekst. Vi starter alltid der, og jobber videre i et partnerskap for å prøve å gripe mulighetene. De er i starten av denne reisen, og vi ser frem til å arbeide med dem i årene som kommer, sier Tommy Odinsen, internasjonaliseringsrådgiver i Innovasjon Norge Vestfold og Telemark.

   

  SpillTech
  Sandefjord