Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Helseteknologi som rører pasienter

  ""
  Kunder og brukere har vært avgjørende for utviklingsløpet.Ole Laget

  Sengeliggende pasienter er avhengige av hjelp for å bevege på seg. Helseteknologi-selskapet Tidewave R&D har samarbeidet med flere kommuner for å utvikle en vendemadrass som gjør jobben.

  Andelen eldre i befolkningen øker, både i Norge og resten av verdenen. Mange eldre mennesker sliter med å bevege seg, og behovet for automatiserte løsninger i helseomsorgen er stort.

  Stavanger-selskapet Tidewave R&D har utviklet en vendemadrass som kan avlaste helsepersonell og pårørende fra manuelle løft. Den sikrer at brukeren får en kontinuerlig posisjonsendring som hindrer liggesår og andre følger av nedsatt bevegelse. Madrassen vender brukeren fra side til side mens de sover. Bevegelsen skjer så sakte og stillegående at brukeren ikke merker noe.

  Avhengig av oppstartkapital

  Innovasjon Norge har gjort det mulig for gründerne å utvikle prototyper og teste teknologien ved å bevilge flere typer tilskudd og finansiell risikoavlastning. Støtteordningene har vært viktig for å få inn privat kapital.

  - For oss som kom rett fra studiet med studielån og lite oppspartkapital, har Innovasjon Norge vært avgjørende for å få selskapet dit vi er i dag. Selv om vi har jobbet ulønnet de første to-tre årene, har det vært nødvendig å kjøpe inn utstyr og materialer, og betale for nødvendige tjenester, sier Bjørn

  Sebastian Lorentzen, medgründer og daglig leder i Tidewave R&D.

  En innovasjonskontakt ble inngått med Time, Stavanger, Sandnes og Sola kommune. Samarbeidet førte til et vesentlig bedre produkt, og institusjonene ble så fornøyde med løsningen at de ønsket å beholde madrassene.

  - Tidewave har gjennom hele utviklingsperioden jobbet tett med sykehjem, brukere og helsepersonell for å få produktet til å dekke flere behov i markedet på en best mulig måte. God fremdrift har gjort at Innovasjon Norge har bidratt med finansiering og kompetanse i flere omganger, som igjen har resultert i distribusjonsavtale og forhåndsbestilling, forteller Bente Rød Eide, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Rogaland.

  Skalerbart konsept

  I sommer fullførte selskapet et krevende sertifiseringsløp hos Nemko Norway, og er nå i gang med den første kommersielle produksjonen. Lansering skjer i høst, og flere av de første kundene vil være kommuner og privatpersoner som har deltatt i utprøving og utviklingen av madrassen.

  - Gjennom lansering i det norske markedet får vi teste hele verdikjeden og hente inn nyttig informasjon som vil brukes til forbedringer. Videre fokus er utvikling på komponentnivå for å forenkle produktet og redusere produksjonskostnaden. Det er helt sentralt for å klargjøre madrassene til masseproduksjon, understreker Lorentzen.

  Han forteller at de parallelt jobber mot det internasjonale markedet og har en klar målsetning om å signere distribusjonsavtale i utvalgte europeiske land i løpet av 2021. I den forbindelse ønsker de å gjennomføre en klinisk studie hos Sunnaas sykehus HF, som vil være utløsende i arbeidet mot internasjonale samarbeidspartnere.

  I første omgang tilpasses produktet eldre med funksjonsnedsettelse, men konseptet er fullt skalerbart og kan tilpasses i bredde og lengde, samt bevegelsesmønster. Potensielle brukere kan være slagpasienter, folk med nevrologiske sykdommer, kolspasienter og folk med søvnsykdommer.

   

  Tidewave R&D
  Stavanger