Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Lager verdensledende pantesystem

  ""
  Panteautomaten gir tomgods ny verdi og bidrar til et mer bærekraftig samfunn.TOMRA

  Norske TOMRA utvikler pantemaskiner for resirkulering av flasker og bokser som de eksporterer til hele verden. Den nyeste automaten er så effektiv at du kan pante hele sekken på én gang.

  Asker-bedriften lager utstyr og systemer for å samle inn og sortere drikkevareemballasje, slik at materialressursene kan utnyttes igjen og bli til nye produkter. Løsningene er gode eksempler på sirkulærøkonomi, der målet er å begrense presset på naturressurser og mengden avfall.

  Store samfunnsutfordringer

  TOMRA fant opp pantemaskinen i 1972 og har i dag 70 prosent av verdensmarkedet for slike maskiner!

  - Vi har klart å ligge i forkant av markedsutviklingen ved å lage svært relevante løsninger for to av verdens hovedutfordringer; forsøpling og utslipp av drivhusgasser. Å satse på forskning og utvikling, og å bygge en innovasjonskultur med kundens behov i førersetet, har vært viktig for å lykkes, sier Geir Sæther, senior visepresident for sirkulærøkonomi i TOMRA.

  Det børsnoterte selskapet lager også løsninger for matsortering, avfallsbransjen og gruvedrift. Totalt har de 100 000 maskiner i over 80 markeder over hele verden, og sysselsetter 4500 mennesker globalt. I fjor hadde konsernet en samlet inntekt på 8,6 milliarder kroner.

  Døråpner til verdensmarkedet

  Innovasjon Norge har hjulpet selskapet med flere tjenester, særlig innen internasjonal satsing. Våre kontorer både i Norge og ute i verden har bistått med rådgivning om nye markeder og konkrete spørsmål knyttet til eksport. I tillegg har bedriften blitt koblet med relevante samarbeidspartnere i aktuelle markeder.

  - Vi kan være en døråpner for nettverk globalt og spre kunnskap om bedriftens løsninger til verdensmarkedet. Vi har også hjulpet TOMRA med å finne partnere til prosjekter finansiert av EØS-programmet, sier Tone Varslot Stave, avdelingsleder i Innovasjon Norge Oslo Viken.

  Selskapet var tidlig ute med løsninger for kunstig intelligens (AI), og deltok i 2019 på Innovasjon Norges akseleratorprogram for teknologibedrifter i London (TEA). Programmet ga deltakerne innsikt i hva som skjer på AI-området globalt, og synliggjorde norske løsninger for utenlandske kunder og investorer.

  - Gjennom deltakelse i TEA fikk vi bedre kjennskap til spydspisser innenfor bruk av kunstig intelligens, både i Norge og internasjonalt. De mest avanserte systemene gjør en stadig bedre sorteringsjobb, enten maskinen sorterer blåbær før den pakkes eller plast i en avfallsstrøm, forteller Sæther.

  Kan pante sekken full

  TOMRA tar i bruk innovativ teknologi og lager sensorbaserte løsninger for utstyret de produserer. Målet er at maskinene skal bli raskere og mer brukervennlige. I den nyeste automaten kan du helle over 100 flasker og bokser på én gang.

  - For å håndtere tempoet, sorterer den ved hjelp av luft i stedet for mekanisk sortering. Da får vi utnyttet potensialet i vårt umiddelbare gjenkjenningssystem, TOMRA Flow Technology, som kobles til vår Internet of Things-plattform, forklarer produktsjef for TOMRA R1, Gudbrand Arnesen.

  Automaten er lansert i Norden og USA, og tilbakemeldingene er gode.

  - Vi ser markante økninger i pantevolum og i antall kunder som panter i butikkene med de nye automatene. Nå er 26 maskiner installert og med en rekke signerte avtaler for ytterlige leveranser, er vi godt på vei med å rulle ut den neste panterevolusjonen, sier Arnesen.

  Løsninger for all husholdningsplast

  Fram mot 2030 har selskapet satt seg nye ambisiøse målsettinger.

  - Vi skal bidra til økt resirkulering og å lukke materialkretsløpene, spesielt for plast. Dette gjelder selvfølgelig drikkevareemballasje, men også annen husholdningsplast. Forutsatt at plast samles inn slik at den ikke havner på avveie og resirkuleres til nye produkter, er dette gode og bærekraftige løsninger for emballering, understreker Sæther. 

  I tillegg til hovedkontoret i Asker, har de kontorer i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Nederland, Storbritannia, USA, Canada, Kina, Japan og Australia som jobber med panteløsningene.

   

  TOMRA
  Asker