Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Gir fornyet verdi til organisk avfall

  ""
  En beltetørker som brukes til å behandle organisk avfall.WAI Environmental Solutions

  WAI Environmental Solutions (WAI) har utviklet en prosess som øker utnyttelsen av organisk avfall i produksjon av biokull, varmeenergi og biogass. Nå skal løsningen demonstreres i Kina.

  I samarbeid med en kinesisk partner skal den norske bedriften tilgjengeliggjøre løsningen i Kina, slik at det avfallet som i dag oppleves som et problem kan bli en ny ressurs.

  Samarbeider om miljøteknologi

  Som del av Innovasjon Norge og Jiangsu S&Ts prosjekt, har WAI inngått et samarbeid med Jiangsu Jinzi Enviromental Technology Co. Inc. (Jinzi) for å utvikle og demonstrere en ny og bærekraftig prosess for behandling av organiske avfallsstrømmer.

  - Dette er et veldig spennende initiativ, og en gyllen anledning for norske oppstartsbedrifter med internasjonale ambisjoner til å vise frem verdien av løsningene sine i praksis og etablere en markedsposisjon i Kina og andre land, sier Henrik Bjørge Fardal, seniorrådgiver i Innovasjon Norge.

  Jobbet tett med Innovasjon Norge

  WAI ble startet av Steinar Danielsen og Dr. Gang Xin i 2017. Sammen har de utviklet en bærekraftig og sirkulær prosess for behandling av organisk avfall.

  - WAI har en god tilnærming til markedet, og hva som må til for å vokse og etablere seg internasjonalt. De har vært flinke til å vise seg frem, samtidig som de har lyttet til markedet. De har vært raskt inne og sjekket behovet, og brukt denne informasjonen til å tilpasse tilbudet sitt. Dette er svært viktig for en oppstartbedrift og spesielt nyttig når de går bredt ut internasjonalt, sier Henrik.

   

   

  Horten-bedriften har dratt nytte av det Innovasjon Norge har å by på. I oppstartsprosessen har de mottatt etablerertilskudd og oppstartslån, og vært i regelmessig kontakt med Innovasjon Norges rådgivere. Samarbeidsprosjektet med Jinzi er finansiert med Miljøteknologiordningen.

  - Den tette kontakten med Innovasjon Norge har vært svært viktig for oss. De har vist genuin interesse i å hjelpe oss videre og alltid stilt opp. Dette setter vi stor pris på, sier Steinar Danielsen, administrerende direktør i WAI.

  De har også benyttet seg av Innovasjon Norges mentortjeneste.

  - Vi var raske til å melde interesse for mentorordningen. Dette har vært svært viktig i arbeidet med å sikre investorer. Gjennom ordningen har vi fått nyttige tilbakemeldinger på selskapets verdiløfte, strategi og forretningsmodeller mot investormarkedet, forteller Danielsen.

  Økt utnyttelse av avfallsmaterialer

  WAI sin behandling av organiske avfallsstrømmer produserer verdifulle produkter for lokalsamfunnet. Prosessene de skal demonstrere gjennom Jinzi-samarbeidet innebærer både tørking, pyrolysebehandling og utråtning av det organiske avfallet som ellers ikke blir utnyttet. Pyrolyse er en varmebehandling med underskudd på oksygen som endrer den kjemiske strukturen til et materiale.

  Organisk avfall fra blant annet husholdninger, landbruk og dyrehold mates inn i disse prosessene, og gjennom behandlingen produseres biokull, varmeenergi og biogass. Dette føres tilbake til lokale virksomheter, reduserer miljøutslipp og erstatter bruk av fossil energi. Biokull er en effektiv karbonlagring, og bruken av biokull bidrar til økte avlinger, bedre dyrevelferd, mer fornybar energi og bedre lokalmiljø for befolkningen.

  - Ved å behandle organisk avfall på denne måten skaper vi nye muligheter og funksjoner for avfall som ellers ville ha blitt brent eller kastet i deponi, og ført til miljøutslipp. Jinzi-samarbeidet gir oss muligheten til å vise frem det komplette pyrolyseanlegget, og at lokalt avfallsmateriale kan gi fornybar energi og et bedre lokalmiljø, sier Danielsen.

  Belønnet av EU

  Bedriften jobber også med utvikling av en ny teknologi som ble belønnet med «Seal of Excellence» fra EUs finansieringprogram for grønne løsninger.

  - Dette er en revolusjonerende løsning som vil doble biogassproduksjonen i eksisterende anlegg og minimere CO2-utslippene. Vår ambisjon er å gjøre produksjon av fornybar biogass enda mer konkurransedyktig. Med nye forretningsmodeller og verdikjeder jobber vi for at våre løsninger skal bli den foretrukne teknologien for behandling av organisk avfallsbehandling og biogassproduksjon, både i Norge og internasjonalt, forteller Danielsen.