Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Tørker matavfall til nye produkter

  ""
  Waister-maskinen i bruk på Støtvig Hotel. Ragnar Riordan

  Waister har utviklet en maskin for å tørke våtorganisk avfall. Det er besparende for kunden og mer miljøvennlig. Nå jobber selskapet for å vokse mer i Norge og verden.

  Selskapet betrakter våtorganisk avfall som en av verdens største miljøutfordringer, og synes det er svært givende å være med på å løse dette. Innovasjon Norge har støttet både videreutvikling og anvendelse av teknologien.

  - Vi har fått støtte fra Innovasjon Norge til et nytt produkt som skal lanseres i 2021. Det er neste generasjon energieffektiv tørketeknologi for vått avfall. Denne teknologien vil redusere strømforbruket til en Waister-enhet med opptil 70 prosent, noe som gjør løsningen mer konkurransedyktig i markeder der strømkostnadene er høye, sier administrerende direktør i Waister, Jarl Spandow.

  Han forteller at all støtte fra Innovasjon Norge har bidratt til å utvikle teknologien i riktig retning. Selskapet har fått flere tjenester innen rådgivning og finansiering, samt deltatt på eksportprogrammet Global Growth. I det videre arbeidet vil Innovasjon Norges utekontorer bli betydningsfulle sparringpartnere.

  - Det er helt klart en utfordring for oss at ulike markeder har forskjellige krav og nasjonale regler angående håndtering av våtorganisk avfall, sier Spandow. 

  Energirike råvarer

  Håndtering og logistikk relatert til vått matavfall er ofte krevende. Hyppig innhenting og behov for spesialkjøretøy er en side av det. At avfallet lukter er en annen. Det er også ønskelig å gjenvinne mest mulig av energien på en bærekraftig måte, men det er vanskelig siden det våte avfallet har så lav brennverdi.

  Den innovative og patenterte tørketeknologien til Waister trekker vannet ut av matavfallet på stedet der det er. Resultatet er at volum og vekt reduseres med 75-80 prosent. I tillegg blir avfallet omgjort til energirike råvarer som er ideelle for blant annet biogassproduksjon, fôr- og gjødselprodukter eller som brennstoff i forbrenningsanlegg.

  Tre markedssegmenter

  Selskapet har med suksess pilotert den avanserte tørkemaskinen i tre markedssegmenter, hvor de nå har installasjoner.

  Det ene er matavfall i hotell-, restaurant- og cateringbransjen. Tørkeprosessen minsker volumet og reduserer behovet for avfallshenting. Og bonusen er at prosessen omdanner avfallet til et tørt og luktfritt produkt.

  Det andre segmentet er slam fra havbruksnæringen. Oppdrettsnæringen har en betydelig utfordring med håndtering av fiskeslam og forventer skjerpede krav fra myndigheter i fremtiden. Tørkeprosessen gir et sluttprodukt som kan brukes til biogjødsel og biogass.

  Det tredje er rester av korn og gjær i forbindelse med ølbrygging på bryggerier. Tørkeprosessen gir et rent og energirikt sluttprodukt som kan inngå som råvare i matproduksjon eller kraftfôrproduksjon.

  Waister
  Tønsberg