Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Effektivisering med Omhu

  ""
  Daglig leder Vegard Hammerstad og operativ leder Philip Aspholt-Weisser i WeissTech.Valdres næringshage

  Applikasjonen Omhu ble svaret på utfordringene den tidligere miljøarbeideren Philip Andreas Aspholt-Weisser stadig stod overfor i sin arbeidshverdag.

  Han så behovet for et digitalt verktøy i helse- og omsorgssektoren, der tilrettelagte tjenester overfor personer med spesielle behov ble mer transparente, effektive og koordinerte.

  Et behov i markedet

  Med bakgrunn i dette startet han et enkeltmannsforetak, og etter å ha avdekket et behov i markedet ble WeissTech etablert i 2016. Han søkte om midler fra Innovasjon Norge fra starten av og over en femårsperiode har bedriften fått tilskudd til markedsavklaring, kommersialiseringstilskudd, støtte til juridisk bistand, avtaleverk og IPR, oppstartlån, innovasjonslån og tilskudd til mentor.

  - Vi har benyttet et vidt spekter av Innovasjon Norge sine tjenester og har hatt god nytte av et nært samarbeid med dem. Vi hadde aldri kommet dit vi er i dag om det ikke hadde vært for gode råd, tilskudd og lån fra Innovasjon Norge, sier Vegard Hammerstad, daglig leder i WeissTech.

   

  Utvikling og testing

  Appen Omhu skal sikre gode helsetjenester for mennesker med psykisk utviklingshemming, autisme og andre med behov for tilrettelagte tjenester. Nord-Aurdal kommune ble med som pilotkunde i utviklingsløpet og ga verdifulle tilbakemeldinger underveis i prosessen. Målet med testingen var å samle og etterprøve data over tid for brukernes utvikling, slik at helsepersonell enkelt kan følge opp, tilrettelegge og effektivisere tjenestene.

  Kommunen, Flyt IT og NTNU Gjørvik ble alle viktige utviklingspartnere, hvor sistnevnte fikk studentgrupper til å teste nye muligheter i løsningen. WeissTech gikk også i dialog med Helseforum i Valdres og knyttet seg til inkubatoren i Gjøvik.

  Hentet inn kompetanse

  Gründeren sørget tidlig for å få på plass et team som hadde kompetanse på flere kritiske områder, både innenfor helsesektoren og forretningsutvikling. Kompetansehevingen var viktig for at Innovasjon Norge kunne bidra videre med finansiell støtte.

  – Å jobbe opp mot det offentlige er krevende, men selskapet har tatt små skritt av gangen og benyttet våre tjenester trinnvis. For å lykkes i en slik krevende utviklingsprosess, er det viktig å ha med utfyllende kompetanse inn i selskapet og vi satte derfor krav til styresammensetningen. Selskapet har lykkes med å rekruttere en styreleder som også fant det interessant å være investor. Dette har bidratt godt i en krevende utviklingsfase, forteller Beate Follestad, finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge Innlandet.

  Vil vokse videre

  Omhu er tilstede i den norske helse- og omsorgssektoren med kunder som Kirkens bymisjon, Granhøi alderspensjonat og Hava Instituttet. 

  - Denne løsningen gir et stort digitalt løft for sektoren, og er et godt arbeidsverktøy for både ansatte som jobber direkte med tjenestemottakeren og ulike ledernivåer, sier gründeren.

  Koronapandemien har vært utfordrende, men IT-bedriften har brukt tiden til å arbeide med en ny grafisk profil og oppdatere hjemmesiden.

  - I forbindelse med dette arbeidet har vi snakket med eksisterende kunder om deres brukererfaringer og fått mange gode tilbakemeldinger. Vi deler dem på hjemmesiden, og håper det får flere beslutningstagere i helse- og omsorgssektoren til å velge Omhu, sier Hammerstad.