Hopp til innhold
  • EN
  • Logg inn
  • Massiv vekst med krysslimt tre

    To store blokker i massivtre
    Woodcon

    Woodcon leverer komplette bygg av massivtre til entreprenører i det nordiske markedet. På få år har selskapet vokst fra 10 millioner i årlig omsetning til over 200 millioner kroner. Siden 2019 har de vært administrator for et bedriftsnettverk støttet av Innovasjon Norge.

    Effektiv og klimavennlig byggeprosess

    Woodcon er en allsidig leverandør av bygg i massivtre, eller krysslimt tre som de foretrekker å kalle det, og leverer alt fra skoler og barnehager til boligblokker, flerbrukshaller og landbruksbygg. Treet importeres fra Østerrike og fraktes til Norge, før det leveres som ferdige bygg til kunder i Norge, Sverige og Finland.

    Å bygge med tre har flere positive gevinster. Ikke bare gir det et estetisk særpreg, designfrihet og et godt bomiljø; det binder også CO2 og er dermed et mer klimavennlig alternativ til å bygge i stål og betong. I tillegg går det raskt.

    - I Trondheim ble ni etasjer reist på fire uker. En enebolig «lukkes» i løpet av timer. Dette gir et bygg hvor innredningsarbeidet kan starte svært raskt. Det gir også minimalt med fuktighetsproblemer, forteller medgründer i Woodcon, Terje Strand.

    Seniorrådgiver for biobasert næringsliv i Innovasjon Norge, Krister Moen, bekrefter de mange fordelene med tre som bygningsmateriale.

    - Med tre kan man halvere klimagassutslippene og bygge på halvparten av tiden, sammenlignet med stål- og betongbygg. Når man legger til faktorer som støy og støv, er det helt klart store helse- og klimaeffekter ved bruk av tre i bygg.

    Økt fokus på bærekraft i næringen

    Strand forteller at det både på bestiller- og leverandørsiden i byggenæringen har blitt et økt fokus på bærekraftige byggematerialer.

    - Vi ser at folk flest er bevisste på hvilke materialer vi omgir oss med. Vi ser også oftere at det er en politisk kraft bak beslutningen om å bruke tre, og at det ofte er ungdommen som er med på å påvirke dette, sier Strand.

    Også de som bruker trebyggene merker en forskjell. Tilbakemeldingene fra forbrukerne er ifølge Strand entydig positive, og går på at trebyggene har bedre inneklima og gir en forbedret livskvalitet for de som bruker dem.

    - Ansatte og elever på skoler bygget i tre rapporterer at de har det bedre. I de landbruksbyggene vi har levert, observeres det også at dyrene oppfører seg bedre, er mindre syke og produserer mer. Da må det være noe med trebygget, sier Strand.

    Nettverk som gir kompetanse og vekst

    Woodcon administrerer i dag et nettverk av aktører som både konkurrerer og samarbeider.

    - Opprettelsen av nettverket var nødvendig for å imøtekomme informasjonsønsket i næringen. Vi så et behov for deling av informasjon og kompetanseheving på bruken av krysslimt tre i bygg. Nettverket har blant annet bidratt til at flere har bestillerkompetanse på tre i bygg, og at det nå finnes et firma i Belgia som er en kopi av Woodcon. Kanskje ser vi etter hvert det samme også andre steder i verden, forteller Strand.

    Innovasjon Norge har bidratt med veiledning og finansiering av nettverket, som i tillegg til Woodcon består av bedriftene Splitkon AS og Massivtre AS. 

    - Vi finansierer nettverk fordi samarbeidsprosjekter gir gode resultater for bedriftene. Nettverkene skal jobbe med oppgaver som løses bedre ved samarbeid enn ved at en bedrift gjør dette alene, sier Anne Cathrine Morseth, spesialrådgiver ved Innovasjon Norge Innlandet. 

    Grønn næringsutvikling

    Nettverket har et vesentlig fokus på kompetanseheving på bærekraft, og det i hele verdikjeden; det vil si for leverandørene, entreprenørene, arkitektene og de som sitter på bestillersiden. Det har gitt resultater i form av økt bruk og etterspørsel etter treløsninger.

    - Fra nærmest ubetydelige leveranser av massivtre for ti år tilbake, anslås leveransene i 2019 til å være nær en fordobling fra 2016. Markedsutsiktene tilsier fortsatt vekst innenfor et bredt spekter av offentlige og private byggeprosjekter. Dette er en næring som kan bidra til «grønn næringsutvikling» med vekst i norske arbeidsplasser, konkluderer Morseth.

    Woodcon AS ble etablert i 2013 og bygger videre på aktiviteter startet i Massive Wood Construction. Siden den gang har selskapet, som passende nok har sin hovedadministrasjon i verdens høyeste trebygg, Mjøstårnet i Brumunddal, utviklet seg til å bli en ledende aktør innen konstruksjoner i krysslimt tre og limtre i Norge. I 2017 ble de kåret til årets gasellebedrift i Hedmark av Dagens Næringsliv.

     

    Woodcon
    Brumunddal