Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Satser på kortreiste klasseturer

  ""
  Sebastian Klein er pedagogisk leder på Falstadsenteret og underviser skoleklasser i krigshistorie.Falstadsenteret

  Koronapandemien skapte store utfordringer for Falstadsenteret Drift. Med midler fra Innovasjon Norge har reiselivsbedriften brukt krisetiden til å omstille seg.

  Pandemien førte til at kurs- og konferansegjestene uteble fra Falstadsenteret Drift, et autentisk minnested fra andre verdenskrig i Levanger. Det ble heller ikke utstillinger, arrangementer og undervisningsopplegg for ungdom.

   

  En henvendelse fra Sverige

   

  Da en svensk skoleklasse tok kontakt i mars 2020 for å høre om de kunne komme, siden pandemien satte en stopper for å reise til Auschwitz, fikk daglig leder Odd Ivar Berg en idé. Selv om pandemien også hindret de å komme til Norge, kunne en større satsing på klasseturer være noe for fremtiden.

   

  Ikke lenge etter lyste Innovasjon Norge ut et tilskudd for omstilling og gjenåpning av reiselivsnæringen. Levanger-bedriften diskuterte ideen med en rådgiver i Innovasjon Norge og fikk innspill til hva de burde søke på.

   

   

  - Vi ble veldig motiverte av sparringen og dialogen med rådgiveren. Støtten fra Innovasjon Norge har vært avgjørende for omstillingsprosjektet. Utlysningen kom beleilig. Vi kjente godt til Innovasjon Norges kompetanse og erfaring overfor vår bransje, men hadde ikke selv hatt et skikkelig innovativt prosjekt – før nå, forteller Berg.

   

  - Dette er et godt eksempel på en bedrift som bruker utfordringene under pandemien til å skape nye og bærekraftige reiselivsopplever. De har et svært spennende omstillingsprosjekt, sier finansieringsrådgiver Grete Løveid i Innovasjon Norge Trøndelag.

   

  ""
  På Falstadsenteret lærer skoleelever og andre besøkende mye om Holocaust i Norge og menneskerettigheter.Falstadsenteret

   

  Mer miljøvennlig reisemåte

   

  Falstadsenteret Drift har tilrettelagt overnattingsrommene, og de lager et dedikert undervisningsrom og jobber med å utvikle et helhetlig tilbud som testes mot skoleklasser. Berg opplyser at de allerede har fått mange bestillinger og har hatt skoleklasser på overnattingsbesøk over flere dager.

   

  - Erfaringene har vært svært gode, både for oss og skoleklassene. De ser at Falstadsenteret er velegnet for elever som skal lære om krigens fangehistorie, Holocaust, menneskerettigheter og demokrati. Selv om å reise til for eksempel Auschwitz oppleves viktig, mener vi at læringsutbyttet er vel så stort her, sier Berg.

   

  ""
  Direktør Christian Wee forteller besøkende om andre verdenskrig og da over 4200 fanger satt fenglset på Falstad.Falstadsenteret

   

  Selv om satsingen ble til på grunn av pandemien, kan økt miljøbevissthet ta dette videre. Det er sannsynlig at skoler og foreldregrupper vil velge å reise til et norsk minnested med buss eller tog fremfor å fly. Hovedmålgruppen er elever som går på ungdomsskolen og videregående skole.

   

  - Vi forventer en tredobling av omsetningen, kun basert på det norske markedet for kunnskapsreiser, men potensialet i nærmarkedene er også stort. Vi gjennomfører markedsanalyser mot Sverige, Nederland og England, og har spesielt stor tro på at de svenske skolene vil bruke oss allerede fra neste år, forteller Berg.