Hopp til innhold
 • EN
 • Logg inn
 • Veimerking for verdensmarkedet

  Veiarbeid kjøretøy
  Foto: Trysil Maskin

  I Trysil utvikles høyteknologiske løsninger for å merke veier, flyplasser og parkeringsplasser. Maskiner og utstyr blir produsert for kunder i flere land, og eksportandelen er på femti prosent. Nå endrer Trysil Maskin navn for å nå nye markeder.

  Trysil Road Marking Machines (Trysil RMM) er Norges eneste produsent av veimerkingsmaskiner, og er markedsledende både i Sverige og Finland. Bedriften, som ble startet i 1982, omsatte for 50 millioner kroner i fjor og har som mål å doble omsetningen frem til 2025. De vil øke salget på det internasjonale markedet, og ambisjonen er å komme inn i flere europeiske land og USA. Bedriften har allerede hatt markedsgjennombrudd i Australia og Argentina.

  Tatt opp i eksportprogrammet Global Gateways

  Den internasjonale satsningen krever kompetanseheving, og tilgang til agenter eller lokale aktører. Nylig ble bedriften tatt opp i Innovasjon Norges eksportprogram, Global Gateways. Dette gjør at bedriften får tett oppfølging gjennom hele eksportprosessen. En dedikert internasjonaliseringsrådgiver skal bidra til å minimere risiko og sikre rask tilgang til nye markeder.

  – Ved å få god kjennskap til bedriftens behov, kan vi tilby det beste Innovasjon Norge har av kompetanse, rådgivning og nettverk, sier Josien Bouwman, internasjonaliseringsrådgiver i Innovasjon Norge Innlandet.

  Programmet er ett av mange tilbud Innovasjon Norge har for eksportbedrifter. I tillegg til rådgivning, deltakelse i nettverk og kompetansetjenester, tilbyr vi også finansiering til norske bedrifter med internasjonale ambisjoner. Vi kan også koble bedriftene mot EU-finansiering. Sammen med Eksfin har norske bedrifter gode muligheter til å oppnå salgskontrakter som bidrar til norsk verdiskaping og sysselsetting. 

   

   

  Klare for globale markeder

  ""
  Foto: Trysil Maskin

  - Med støtte fra Innovasjon Norge fikk vi det vellykkede markedsgjennombruddet i Storbritannia i 2021. Nå skal vi fortsette arbeidet vårt sammen i Global Gateways-programmet. Innovasjon Norge har støttet utviklingstrinnene av vår innovative Trafficprinter siden vi lanserte prototypen i 2012, og nå er vi klare for globale markeder, sier daglig leder i Trysil RMM, Jon Kjetil Jutulstad.

  Direktør for Innovasjon Norges kontor i London, Hilde Hukkelberg, påpeker at Jutulstad og hans team på 27 ansatte har jobbet dedikert og langsiktig for å sikre en av Storbritannias ledende spesialister innen veimerking som første kunde. Kontoret forbereder nå en lansering på vegne av Trysil RMM i samarbeid med den norske ambassaden i London.

  - Vekstpotensialet er betydelig, og vi ser frem til å bidra proaktivt i deres utvikling av nye markeder, sier Hukkelberg.

  Arbeidsplasser i distriktet

  ""
  Selv om Trysil Maskin endrer navn, har den ingen planer om å flytte produksjonen ut av kommunen.Foto: Johan Andersson

  Bedriften har tidligere mottatt en rekke tilskudd fra Innovasjon Norge til å utvikle maskiner og programvare, og lån til å utvide produksjonslokalene.

  - Å bidra til økt sysselsetting i distriktene er en av Innovasjon Norges viktigste oppgaver. Offentlige tilskudd har bidratt til å ta ned bedriftens finansielle risiko, og for Innovasjon Norge har det også vært viktig å støtte opp om bygdas kompetansearbeidsplasser, da dette gir gode ringvirkninger for lokalsamfunnet, sier direktør Sverre Bjørnstad i Innovasjon Norge Innlandet.