Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Dette er Europas første undervannsrestaurant!

   Submar Group
  Submar Group

  Å bygge Europas første undervannsrestuarant er ikke for hvem som helst, men da Lindesnes Havhotell ønsket å bygge en restaurant på fem meters dyp var bedriftene i Submar Group klare. De ønsket å kombinere kompetanse fra mekanisk industri, marin installasjon og styrkeberegninger.

  – Det er spennende å få være med å utvikle noe helt nytt i vårt lokalområde. Prosjektet er ikke økonomisk lønnsomt ennå, så pengene skal vi tjene etter hvert når vi får brukt kompetansen videre for andre kunder. Nå er dette først og fremst et ildsjel-prosjekt, sier Arne Marthinsen, adm. dir. i Submar Group AS.

  Submar Group består av Farsund Fortøyningsselskap AS, Einar Øgrey Farsund AS og CoreMarine AS, alle med unik kompetanse som samlet gjør bygging under vann mulig. Selskapet utvikler, produserer, selger og monterer maskiner og utstyr til marine operasjoner.

  Bygger med naturkreftene

  Restauranten Under skal bygges ute i den tidvis værharde sjøen ved Spangereid i Lindesnes kommune, Norges sydspiss. Etter planen skal den undersjøiske turistattraksjonen stå ferdig til publikumsinnrykk i 2019. Restauranten som er tegnet av Snøhetta er eneste av sitt slag i Europa, og har allerede fått stor oppmerksomhet i internasjonale medier. Nå skal den bidra til å sette Sørlandet og Lindesnes på kartet. 

  Konstruksjonen er modulbasert og skal tåle alt det naturkreftene kan utsette den for. Til gjengjeld vil gjestene kunne nyte gourmetmat mens de sitter midt blant fisk, marine dyr og sjøvekster. Målet er at bygget skal bane vei for undervannskonstruksjoner i fremtiden.

  – Det finnes ingenting som dette fra før. Vi har brukt kompetanse fra olje- og petroleumsindustrien for å regne på hva som kreves av konstruksjonen, forklarer Marthinsen.

  Å bygge i betong på land er en kjent sak, men under vann forandrer premissene seg. Bygningen skal ha vinduer, dimensjonene er enorme og kreftene er voldsomme. 

  – Formen til Under er ikke tilfeldig. Skal du bygge noe som skal stoppe bølger har du tapt – det går ikke an. I stedet må bølgene bryte rundt konstruksjonen på en naturlig måte. Vi er nødt til å jobbe med, og ikke mot, naturkreftene.

  Innovasjon styrker norsk industri

  Arne Marthinsen mener prosjekter som Under er med på å gjøre det mulig for norsk industri å konkurrere mot leverandører i Asia og Øst-Europa, som leverer tjenester til en brøkdel av prisen av hva vi gjør i Norge.  

  – Dersom vi skal beholde norske arbeidsplasser er det viktig å tenke nytt. Derfor er ordningen til Innovasjon Norge avgjørende for at gründere med en god ide skal kunne realisere den med lokal kompetanse. Under ville ikke blitt realisert hvis ikke Innovasjon Norge hadde bidratt, sier han. 

  Unik kompetanse

  Teknologien som utvikles skal siden brukes på andre typer undervannsinstallasjoner. Submar Group snuser i disse dager ut nye markedet, blant annet innen forskning og oppdrett.

  – Etter at Under er ferdig, vil vi sitte igjen med ny og verdifull kompetanse som vi kan bruke på andre områder. Prosjektet gir oss en mulighet til å forske på hva som kreves når vi skal bygge med betong under vann. I tillegg er en rekke andre aktører inne og forsker på andre områder som lyd, lys og hvordan publikum skal få en best mulig opplevelse der nede, forklarer Marthinsen. 

  Nyheten om den spektakulære restauranten har ikke gått upåaktet hen og prosjektet har fått mye oppmerksomhet, både i Norge og ute i verden.  

  – Vi har allerede blitt kontaktet av mange interessenter, sier han.  

  Kommer samfunnet til gode

  En innovasjonskontrakt fra Innovasjon Norge gis til en leverandør som sammen med en kunde ønsker å realisere et innovativt og spennende prosjekt. Søkeren må også sannsynliggjøre at jobben vil resultere i kommersiell suksess etter at piloten er gjennomført. 

  – Bedriftene som utgjør Submar Group har lang erfaring innen sine respektive områder og alle er nødvendige for å kunne foreta denne spennende leveransen. I tillegg har de et stort nettverk både nasjonalt og internasjonalt, forklarer seniorrådgiver i Innovasjon Norge, David Midbøe Simonsen.

  Når Innovasjon Norge investerer i innovasjonsprosjekter som Under, er håpet at det vil gi god avkastning, ikke bare for leverandøren, men også for samfunnet, avslutter Midbøe Simonsen.

  Submar Group
  Farsund