Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Kutter ventetid og kostnader for øyepasienter med digitalt verktøy

  Prosjektleder Vibecke Berland, og gründerne Ulf Müller-Henneberg og Jörn Beckröge i Eyecheck System. Eyecheck System
  Prosjektleder Vibecke Berland, og gründerne Ulf Müller-Henneberg og Jörn Beckröge i Eyecheck System.Eyecheck System

  Eyecheck System har utviklet et digitalt rådgivningsverktøy for optikeren som brukes ved uavklarte funn hos pasientene ved en optikerundersøkelse. Systemet reduserer ventetid, bekymringer og kostnader for pasienten.

  Løsningen kvalifiserte til både Markedsavklaringstilskudd og Kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge. 

  – Effekten av samarbeidet med Innovasjon Norge gjorde oss i stand til å utvikle og strukturere produktet, og sette løsningen ut i livet. Dette gjelder åpenbart økonomi, men også anbefalinger om veien videre. Ikke minst kan Innovasjon Norge sette oss i kontakt med viktige samarbeidspartnere og firmaer i samme situasjon, forteller prosjektleder Vibecke Berland i Eyecheck System.

  Entusiasme i markedet

  Det som fikk Eyecheck Systems til å satse var at ventelistene hos øyelegene vokste og vokste uten noen løsning i sikte. Ventelistene fyltes i stor grad opp av pasienter som kunne blitt fulgt opp av sin optiker lokalt. Landets mange optikere har både høy kompetanse og ytterst profesjonelt utstyr som gjør dem i stand til å oversende vurderingsmateriale for øyelegen i de tilfeller de er i tvil om sin kundes øyestatus. 

  Eyecheck Systems gjennomførte noen markedsundersøkelser som bekreftet behovet for et alternativt vurderingsverktøy. En tomåneders Proof-of-Concept-fase viste stor entusiasme for løsningen, både hos optikerne og optikerklienter. Det digitale systemet som er utviklet er godkjent av Datatilsynet når det gjelder sikker håndtering av pasientdata. Det tilfredsstiller også internasjonale krav.

  Betydelig besparing

  – Optikeren er ofte den første som møter pasienten. For optikeren vil det være et pluss å ha en faglig backup på sitt kontor i form av dette virtuelle verktøyet, som gir dem mulighet for rask respons til sine kunder. Jeg har selv godt samarbeid med optikerne fra min praksis og ser definitivt fordelene ved at min egen yrkesgruppe, øyelegene og optikerne, jobber sammen. For kunden vil det åpenbart være både tids-, kostnads-, og bekymringssparende, sier øyelege og initiativtager til prosjektet, Jörn Beckröge.

  Gründerne har etterhvert også kommet inn i et fagmiljø i Forskningsparken og Aleap.

  – Der møter vi andre helsestartups i samme situasjon og kan dra nytte av hverandres erfaringer. Våre samarbeidspartnere i Altoros og Laudi har vært svært nyttige på den tekniske siden i utvikling av systemet vårt, sier prosjektleder Berland.