• EN
 • Logg inn
 • Forhindrer strømbrudd og sparer milliarder

   Heimdall Power
  Heimdall Power

  Strømnettet er den største menneskeskapte maskinen i historien. Det er også den viktigste infrastrukturen for å kunne realisere en energi-fremtid som er bærekraftig og grønn. Det er dette Heimdall Power AS er opptatt av. De vil digitalisere strømnettet og har utviklet en ny løsning som kan løse en av århundrets store utfordringer. 

  Heimdall Power oppgraderer strømnettet med noe som kalles neurons, en form for runde sendere som kobles direkte på strømledningene. Senderne gir netteierne nøyaktig informasjon fra strømnettet.

  Med dagens løsning mottar ingen beskjed om at det kan være feil på linjene før strømmen blir brutt. Da må man manuelt finne ut hvor feilen ligger. Heimdall Power håper å gjøre det mulig for netteierne å rette opp i feilen før strømbruddet skjer ved å hente inn data om blant annet temperatur og vibrasjon. 

  – Hvis det for eksempel har bygd seg opp snø på en linje vil systemet oppfatte det. Da kan vi gi beskjed til kunden og forhindre at det blir strømbrudd, forklarer Brage W. Johansen, CEO i Heimdall Power AS.

  Kan spare milliarder

  – Strømnettet er en hundre år gammel teknologi, og det har fungert godt til nå. Men de siste årene har det skjedd store endringene med el-biler og elektriske ferger, samt sol- og vindparker. Det har skapt en enorm dynamikk som ikke eksisterte  for bare noen få år siden, utdyper Johansen.

  I dag kjøres strømnettet veldig forsiktig for å unngå brudd, men med Heimdall Powers system vil netteierne vite nøyaktig hvilken kapasitet de kan kjøre på. En diagnose av nettet over tid vil også ha betydning for hvilke utbedringer de må investere i.  

  – Netteiere som tenker at de bør ruste opp strømnettet trenger kanskje ikke bygge nytt, men bare oppgradere deler av det. Det kan spare dem for milliarder i utbygging, mener Johansen.

  Til nå har Heimdall Power hatt to langtidstester av systemet. Til høsten kommer den store prøven med ni pilotkunder som skal få sine første installasjoner. Blant dem finner vi Lyse, Skagerak Energi og NTE. 

  Enorme fordeler for samfunn og miljø

  En effektivisering av strømnettet vil ha enorme fordeler for både samfunnet, klima og miljø. Så store fordeler at Heimdall Power stakk av med andreplassen i kategorien, The gamechanging clean tech of the year, under Nordic Cleantech Open, i konkurranse mot 130 andre selskaper.

  Dataene Heimdall Power samler inn brukes til å levere i alt ti tjenester. Som hjelp til å realisere prosjektet fikk de støtte fra Innovasjon Norge gjennom Miljøteknologiordningen. 

  – Heimdall Power tenker vekst og internasjonalisering, som er to av hovedmålene med investeringer gjennom Miljøteknologiordningen. Det er veldig viktig å støtte bedrifter som Heimdall Power, både med tanke på å løse miljøutfordringene vi står overfor, men også fordi vi ønsker å beholde og utvikle norsk kompetanse innen grønn teknologi, sier Arne Seljelid finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge. . 

  Klare for global markeder

  I dag består Heimdall Power av seks ansatte spredt utover Norge, fra Stavanger til Steinkjer, hvor hovedkontoret ligger. De har nettopp åpnet kontor i Dusseldorf, Tyskland, og planlegger for å ekspandere globalt.

  – Teknologien kan brukes på alle strømledninger i verden og vi har veldig god dialog med store nettselskaper i Frankrike, Tyskland, England og India. Det er svært sannsynlig at vi skal kjøre en pilot i India det nærmeste året, sier Brage W. Johansen.

  – Uten hjelpen fra Innovasjon Norge, både hjemme og i utlandet, ville dette gått mye saktere. Den var helt avgjørende for at vi fikk så rask progresjon med kundene, avslutter han.