Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Programvare som optimaliserer sykehusdrift

   Getty Images
  Getty Images

  Imatis har signert avtaler for over 100 millioner kroner det siste året. Flere helseregioner i Norden har skaffet seg programvaren som effektiviserer sykehusdrift. 

  Mange forbinder sykehus og legevakt med kø og lange ventetider. Dette har programvareselskapet Imatis gjort noe med. Pasienter, ansatte og administrasjonen tilbys enkle brukerflater på mobil, nettbrett og andre arbeidsflater, slik at man får bedre samhandling mellom avdelinger og de ulike aktørene internt og eksternt.

  Bedre ressursbruk og logistikk

  Teknologiplattformen forenkler og binder sammen alt fra arbeidsprosesser, timeavtaler og flyt når pasientene kommer og går mellom ulike deler av et sykehus.

  – Vi tilbyr en løsning som gjør det enklere å drive et sykehus eller en helseinstitusjon optimalt. Nøkkelen er god prosesstøtte i sanntid, sier administrerende direktør i Imatis, Morten Andresen.

  Teknologien sørger også for bedre dekning av sengeplasser, selvbetjent registrering og betaling av egenandel på mobil. Helseforetakene kan ifølge Imatis hente ut 20-30 prosent i reduserte kostnader i effektiviseringsprosessen.

  Døråpner internasjonalt 

  Innovasjon Norge har fulgt selskapet tett siden oppstarten, og bidratt med finansiering, rådgivning og kompetanse.

  – Innovasjon Norge har hatt betydning på flere områder, blant annet ved at vi har fått risikoavlastning. Det betyr del-finansiering av prosjektet, sikring av kvalitet og innovasjonshøyde, samt hjelp til intern forankring. Dette har bidratt til at sykehus har stilt opp som fullskala laboratorier i forbindelse med produktutviklingen, forklarer Andresen, og fortsetter:

  – Innovasjon Norge har også åpnet dører til internasjonale kunder for oss, og de har vært viktige dialogpartnere ved flere anledninger.

  Imatis har levert løsninger til sykehus og helse- og omsorgssektoren i kommunene siden 2008, og har i dag 42 ansatte med hovedkontor i Porsgrunn. Selskapet har leveranser til alle helseregioner i Norge, i tillegg til leveranser i Danmark, Sverige, Finland, Australia, Canada og Saudi-Arabia.