Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Skånsom og temperaturstyrt transport av fisk

  RID-systemet, som MMC First Process nå har utviklet, er spesielt godt egnet til interntransport av fisk, pakkelinjer og filetmaskiner. Per-Arild Aamelfot/MMC First Process
  RID-systemet, som MMC First Process nå har utviklet, er spesielt godt egnet til interntransport av fisk, pakkelinjer og filetmaskiner.Per-Arild Aamelfot/MMC First Process

  MMC First Process har utviklet en ny løsning for distribusjon av råstoff i fiskeindustrien. Systemet egner seg godt til alle produkter som må håndteres skånsomt, og andre næringer er svært interesserte.

  – Støtten til forskning og utvikling har vært klart utløsende for prosjektet. Vi hadde ikke klart å ferdigstille prosjektet uten et nært samarbeid med Innovasjon Norge og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond, uttaler salgssjef Per-Arild Aamelfot i MMC First Process.

  Innovasjon Norge har bidratt med risikoavlastning i prosjektet gjennom Miljøteknologiordningen.

  – Denne ordningen skal sikre at produktene blir mest mulig tilpasset kundenes behov, og støtten reduserer risikoen fra utvikling til markedsintroduksjon som er en spesielt kritisk fase, sier Kari-Anne Lade Gjørvad, seniorrådgiver i Innovasjon Norge Møre og Romsdal.

  Automatisk distribusjon

  MMC First Process leverer totalsystemer til fiskeindustrien innen håndtering, prosessering og kulde.

  RID-systemet, som de nå har utviklet, er spesielt godt egnet til interntransport av fisk, pakkelinjer og filetmaskiner. Distribusjonen skjer automatisk ved hjelp av nivåkontroll. Lik mengde fisk leveres kontinuerlig, noe som medfører optimal tilførsel til filetmaskiner og full kapasitetsutnyttelse.

  Besparelse for anleggene

  Teknologien er svært skånsom og har fokus på kvalitet og fiskevelferd gjennom temperaturkontroll. Ved levering av fisken, blir vannet separert ut, filtrert og tatt tilbake til fisketanken. Systemet sparer anleggene for energi ved innfrysing og transport, gir enkelt renhold, lite vedlikehold og mindre støy.

  Systemet ble først testet med skjøre produkter som egg, tomater og smolt, og det ble tidlig klart at dette er en optimal transportløsning for alle produkter som må håndteres skånsomt. Flere anlegg planlegger utvidelse med basis i dette konseptet. I tillegg vurderer flere andre næringer løsningen.

  Først i markedet

  Pelagia Måløy har vært pilotbedrift og testet løsningen i nordsjøsild-sesongen i år. De forteller om en vesentlig kvalitetsforbedring ved bruk av RID-systemet sammenlignet med tradisjonelle transportband for frakting av råstoff til filetmaskinene.

  – Vi arbeider med videreutvikling av konseptet for å kunne utnytte systemet fullt ut og imøtekomme krav i markedet. Da får vi brukt kjernekompetansen vår innen prosess, handling og kulde, forteller Aamelfot, som forventer at systemet skal løfte selskapet nå når kommersialiseringen starter.

  Han understreker at norsk fiskerinæring trenger fordelen med å være først i markedet på kvalitetsfremmende tiltak og bevare fortrinnet som råstoff- og teknologileverandør.