Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Digital markedsplass for opplevelser

   Nanook Nepal
  Nanook Nepal

  Det norske gründerselskapet har utviklet en digital markedsplass for opplevelsesaktører verden over. På kort tid har selskapet kvalitetssikret over 2000 tilbydere fra 83 ulike land. 

  Forretningsideen til gründerne var å løse problemet med booking hos kostbare mellomledd når du skal på ferie. De startet prosjektet basert på erfaringer fra et lite aktivitetsselskap på nordvestkysten i Norge.

  I stedet for at reisende må lete blant en rekke tilbud listet opp på nettsider, "spleiser" løsningen dem med lokale eksperter, slik at de får direkte kontakt med tilbydere som kjenner og brenner for reisemålet. I tillegg har gründerne knyttet til seg partnere med et overordnet ansvar for et land eller reisemål. Det gir reisende en trygghet både når det gjelder opplevelser og priser, og en visshet om at de bidrar i den lokale økonomien. Målet er å gjøre reiselivet mer bærekraftig.

  - Vi stiller et uomtvistelig krav om at tilbyderne må ha lokalt eierskap i det landet aktiviteten skjer. Vi stiller også strenge krav til deres miljøfilosofi. Vi har rundt 2000 partnerbedrifter, men har sagt nei til langt flere enn vi har godtatt, sier gründer og daglig leder Håvard Utheim i Pholks/Nanook.

  På lag med Innovasjon Norge

  – Innovasjon Norge har fulgt selskapet over flere år. Vi har bidratt med delfinansiering av arbeidet med å avklare forhold rundt forretningside og marked, samt aktiviteter knyttet til å få fram en tydelig merkevarestrategi. De har også benyttet seg av mentorordningen og vårt globale kompetanseprogram, sier seniorrådgiver Marit Giske-Nilsen.

  – Vi startet opp med knappe ressurser. Støtten fra Innovasjon Norge har gitt oss muligheten til å fokusere og satse hundre prosent fra dag én. Både mentor- og kompetanseprogram har bidratt til viktig læring. Koblingen til Innovasjon Norge har dessuten gitt oss et kvalitetsstempel, som har vært viktig når vi henter ekstern kapital. Det hadde vært veldig vanskelig for oss å være der vi er i dag uten all støtte og rådgivning underveis, sier Utheim.

  Vekst og nye tjenester

  Selskapet har så langt jobbet med utvikling og tilpasning av nettstedet og forretningsmodellen, og investert mye tid og penger i dette. Nå har de et bra system som krever liten administrasjon, og de har knyttet til seg partnere som har utvidet ansvar for reisemål og land. De kan dermed fokusere på å finpusse og forbedre kundereisen.

  Kundene til selskapet er både de reisende og tilbydere av aktiviteter og opplevelser. Selv om selskapet er norsk, er under en halv prosent av reisekundene norske. Det er i stor grad reisende fra Nord-Amerika, Midt-Østen og Sørøst-Asia som kjøper turer i andre land. Den typiske kunden til selskapet reiser i små grupper, har god økonomi og bestiller turer som varer over ei uke. De fleste av kundene er også fra nærområdet der de reiser, typisk naboland eller fra samme verdensdel.

  Selskapet har nylig lansert en norskspråklig portal. De har også etablert en ny tjeneste for reiselivsbedrifter og destinasjoner som bistår med å utvikle reiselivskonsepter, strategier for destinasjoner og tilby digitale verktøy. I den forbindelse har de knyttet til seg et internasjonalt team av eksperter.