Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Cruiseskip får biobrensel fra eget avfall

  Scanship har utviklet en løsning for avfallshåndtering på cruiseskip som både reduserer utslipp og sparer drivstoff. Øyvind Heen/VisitNorway
  Scanship har utviklet en løsning for avfallshåndtering på cruiseskip som både reduserer utslipp og sparer drivstoff.Øyvind Heen/VisitNorway

  Et cruiseskip med 5000 mennesker ombord produserer avfall som en liten by. Scanship har utviklet teknologi som kan gjenvinne energi fra avfallet, og redusere skipets drivstofforbruk og CO2-utslipp.

  Cruisenæringen og maritim sektor møter stadig strengere miljø- og utslippskrav. Scanship er et norskeid selskap som har spesialisert seg på å møte disse kravene med teknologi for rensing av avløpsvann, og håndtering av matavfall, restavfall og biologisk avfall.

  Selskapets største produkt er et system for rensing av avløpsvann (Advanced Wastewater Purification), der de har en markedsandel på omlag 60 prosent. Nå utvikler selskapet teknologi som kan gjenvinne energi fra restavfall og dermed bidra til å senke utslipp og drivstoffkostnader.

  Lager biobrensel ombord

  – Avfall fra cruiseskip går vanligvis i forbrenningsovn ombord, noe som både er energikrevende, forurensende og ressurssløsende, sier Asgeir Wien, teknologidirektør i Scanship.

  – Vi har utviklet en løsning som kan utnytte avfallet til energiproduksjon. Dette skjer gjennom mikrobølgeassistert pyrolyse (MAP), en forbrenningsprosess som omdanner fast organisk avfall til biobrensel. Biobrenselet blir i neste omgang brukt til å produsere strøm ombord.

  Det er betydelige gevinster å hente på å erstatte dagens forurensende og energikrevende avfallsforbrennings med Scanships nye teknologi for energiproduksjon.

  – Vi har anslått at et cruiseskip med 5000 personer i løpet av ett år kan redusere sitt forbruk av fossilt drivstoff med 1800 tonn og kutte utslippet av CO2 med 6500 tonn, sier Wien. Dette er bra for klimaet, men også for rederiet, som sparer drivstoffutgifter.

  Fortsatt testing

  Scanship har blant annet fått støtte fra Miljøteknologiordningen til utvikling og testing av teknologien i et demonstrasjonsanlegg. Selskapet har inngått en avtale med Richard Bransons Virgin Voyages, og første cruiseskip forventes levert innen 2020. 

  – Utviklingskostnadene er betydelige, men markedet er stort. Vi har hatt mange interessenter for produktet, og i tillegg til den internasjonale cruisenæringen kan teknologien brukes på andre skip og ferjer, samt i installasjoner på land.

  Les om løsningen i The Explorer: Powering cruise ships with waste