• EN
 • Logg inn
 • Simuleringsverktøy gir økt lønnsomhet innen fornybar energi

   Shoreline
  Shoreline

  Shoreline hjelper kundene med å nå sine klimamål ved å begrense ressursbruk og redusere karbonavtrykk. Det skjer gjennom et automatisert planleggingsverktøy for drift og vedlikehold av havindustri og kraftanlegg.

  Planleggingsplattformen simulerer konstruksjon, drift og vedlikehold av anlegg innen fornybar energi og havindustri, som for eksempel oppdrett, vannkraft og offshore vind. 

  – Løsningen vi har utviklet kan planlegge og lære av seg selv, noe som er grensesprengende. Slike oppgaver har aldri vært automatisert før, forklarer Ole-Erik Vestøl Endrerud, gründer i Shoreline.

  – Vi kan gjennomføre et prosjekt virtuelt før det gjennomføres i virkeligheten og bruke systemet til å planlegge den daglige driften. På den måten kan vi optimalisere ressursbruken for å få best mulig produksjon og lavest kost.

  Utnytter ressursene bedre

  Det hentes allerede inn store mengder informasjon fra de ulike anleggene. For mye til at man kan håndtere dette uten hjelp fra datamaskiner.

  – Det er nytteløst å sitte med penn og papir i 2018. Produksjon av vind- og vannkraft er veldig dynamisk og endrer seg fort. Teknologien vi har utviklet gjør at vi kan bruke dataen som hentes inn på en mye mer omfattende måte enn det vi kunne tidligere, sier Endrerud.

  Systemet er ventet å spare inn en betydelig del av årlige driftsbudsjetter, og kan potensielt sørge for en produksjonsøkning på flere prosent. Grunnen er bedre produksjonsstyring og oppetid, samt mer effektiv ressursutnyttelse.

  – En stor offshore vindpark kan spare og øke produksjonen med flere titalls millioner kroner i året, sier han.

  Motiverer til å velge klimavennlig

  Bedre planlegging og effektivisering fører til reduksjon i utslippene fra blant annet støttefartøyer og helikoptre. Kostnadsreduksjonen som følger vil bidra til å industrialisere kraftanleggene og på den måten få flere vekk fra fossile energiløsninger.

  – Når vi reduserer en operasjon med tre dager, oppnår vi betydelig klimaeffekt over tid. At vi kan være med å bidra til økt produksjon av fornybar energi er også veldig positivt, forteller gründeren.

  Shoreline er for tiden i sterk vekst og har nylig fått på plass flere internasjonale investorer.

  – Nå girer vi opp og gleder oss til å knytte til oss ny erfaring, andre nettverk og spennende strategiske tanker, sier Endrerud.


  Lavere risiko, økt lønnsomhet

  Målet med miljøteknologiordningen er å utvikle mer klima- og miljøvennlig teknologi, samt å senke kostnadene og risikoen knyttet til det å ta slike løsninger i bruk, for eksempel innen fornybar energi. Ansvarlig for ordningen i Innovasjon Norge, Marianne Tonning Kinnari, mener Shoreline tar tak i en viktig utfordring for offshore vind som må løses – nemlig effektivisering av drift og vedlikehold.

  – Vi er opptatte av at prosjekter som finansieres gjennom miljøteknologiordningen, har en samfunnsøkonomisk nytte, samtidig må det være et behov for tjenesten eller produktet. Ved å gi tilskudd kan vi øke lønnsomheten i risikofylte, men viktige miljøteknologiprosjekter.

  Shoreline har mottatt 1,8 millioner fra miljøteknologiordningen, i tillegg til andre midler. Pengene har sørget for at de har fått på plass ny teknologi, gjort markedsavklaringer og rekruttert riktige ressurser tidlig.

  – Shorelines suksess skyldes deres evne til å kombinere forretningsteft med teknisk spisskompetanse. De har vært dyktige på markedsarbeid, ikke bare i Norge, men i hele verden. Løsningene utvikles i tett kontakt med kundene, noe som gir kort vei til et kommersielt produkt, sier Kinnari.

  Les om løsningen i The Explorer: Intelligent simulation and optimisation for sustainable energy assets