Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Tar rotta på rotta – uten gift!

   TXGuardian
  TXGuardian

  Teknologiselskapet TXGuardian har utviklet et system som sikrer bygg og verdier mot skadedyr, helt uten bruk av gift. Løsningen er bransjens mest miljøvennlige.

  Forsikringsbransjen anslår at skadedyr ødelegger boliger for over 200 millioner kroner i året, i tillegg er det påvist betydelige mengder rottegift i blant andre hubro, rødrev, fugler, katter og hunder. Ved hjelp av et digitalt system for skallsikring holder TXGuardians nye teknologi dyr borte fra bygg og verdier. Teknologien har potensiale til å gi svært positive miljøeffekter, både nasjonalt og internasjonalt.

  – Skallsikringssystemet sender ut ufarlige elektriske pulseringer. Når dyr kommer borti, opplever de et ubehagelig støt og trekker unna, forklarer Elisabet Fosse, daglig leder i TXGuardian.

  Hun forsikrer at de elektriske pulseringene er såpass svake at de er helt ufarlige for mennesker og dyr, også rotter og mus.

  – Teknologien kan brukes på de fleste typer bygninger, fra kirker, skoler og barnehager til næringsbyggog flyplasser, sier hun.

  Grønn teknologi

  Miljøvernmyndighetenes mål er å sørge for at utslipp og bruk av kjemikalier ikke skal gi helseskader eller påvirke naturens evne til produksjon og selvfornyelse. TXGuardians løsning vil være et viktig steg på veien til å nå disse.

  – Det er helt unødvendig å benytte miljøgifter for å bekjempe skadedyr i dag. Giften aggregeres i næringskjeden og gjør betydelig skade på natur og dyreliv. Alt handler om å forebygge og forhindre at skadedyrene får tilgang, sier Fosse.

  – Vi har løsninger for utvendig og innvendig sikring av bygg og for porter og dører. Fremover skal vi også lage mobile løsninger, til for eksempel bobiler, veteranbiler og containere med mat.

  Bruk av et slikt system vil hindre rottene i å finne mat og kan dermed bidra til å holde bestanden nede. Med dette systemet vil den totale miljøbelastningen knyttet til skadedyr reduseres.

  Satser internasjonalt

  Bedriften har mottatt etableringsstøtte og midler fra miljøteknologiordningen, samt hjelp fra andre bidragsytere.

  – Vi har fått kjempegod hjelp av Innovasjon Norge og hadde aldri hatt mulighet til å lansere produktet vårt uten dem. De har vært en uvurderlig rådgiver og bidragsyter. I tillegg sitter de på et stort internasjonalt nettverk som vi kommer til å nyttiggjøre oss av fremover. Snart skal vi begynne å velge ut nye markeder, forklarer Fosse.

  Finansieringsrådgiver i Innovasjon Norge, Beate Follestad, mener TXGuardians teknologi treffer godt på deres mandat om å fremme grønn og lønnsom teknologi.

  – Løsningen de har utviklet eliminerer de negative konsekvensene vi har hatt i forbindelse med skadedyrbekjempelse og vi mener produktet deres har kjempepotensial. Vårt håp er at skallsikringssystemet etter hvert blir godt innarbeidet i både norske og internasjonale markeder, spesielt i business- og næringsmiddelbransjen, og at virksomheten vil bli en viktig verdiskaper for Norge, sier hun.

  Les om løsningen i The Explorer: Non-toxic protection against rats and mice