Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • «Varter» opp med mobilt system for gjenvinning av betong

  Gjenvinningsanlegget «Berge» består av seks deler som kan fraktes på lastebil og settes sammen på byggeplassen. F.v.: Eyvind Time, fabrikksjef i Block Berge Bygg, Jan Endre Vartdal, daglig leder i Vartdal Plastindustri og Gunnar Brandt-Eilertsen, prosjektleder i KCC Power Systems.  Vartdal Plastindustri
  Gjenvinningsanlegget «Berge» består av seks deler som kan fraktes på lastebil og settes sammen på byggeplassen. F.v.: Eyvind Time, fabrikksjef i Block Berge Bygg, Jan Endre Vartdal, daglig leder i Vartdal Plastindustri og Gunnar Brandt-Eilertsen, prosjektleder i KCC Power Systems. Vartdal Plastindustri

  Vartdal Plastindustris nye mobile anlegg skal sørge for at renovering av isolert betong både blir rimeligere og mer miljøvennlig. Etterspørselen er stor, og maskinen har allerede interessenter fra Europa.

  Betongbygninger fra 1960- og 70-tallet begynner å bli klare for renovering blant annet for å tilfredstille kravene som stilles til dagens bygninger. I dag finnes det ingen god måte å resirkulere betongelementene på og delene ender ofte opp som avfall. Dette gir store kostnader og er lite miljøvennlig, blant annet fordi betongen må transporteres til deponiet og graves ned.

  Da Vartdal Plastindustri fikk høre om problemet fra byggentreprenøren Block Berge Bygg, tok de utfordringen og snudde det hele på hodet. I stedet for å frakte bygningsmassen til prosessen, utviklet de en løsning der prosessen tas med til byggeplassen.

  Og i fjor ble anlegget «Berge» lansert. Det består av seks deler som kan fraktes på lastebil og settes sammen på byggeplassen. Maskinen mates med betongelementer og skiller deretter isolasjonen fra betongen. Slik kan betongen gjenbrukes på stedet som fyllmasse, og både isolasjonen og armeringsjernet kan gjenvinnes. Gjenvinningsgraden blir større og klimagassutslippene knyttet til transporten av betongelementene elimineres.

  Et system med stort potensial

  Bygninger i betong er nå under rehabilitering rundt om i hele verden, og interessen for et miljøvennlig gjenvinningsanlegg er stor, også i utlandet.

  – Tankegangen og teknologien er spennende for mange, også utenfor Norges grenser. Vi er i dialog med flere interessenter og får mange positive tilbakemeldinger, sier Mounir El’Mourabit, produktsjef i Vartdal Plastindustri AS.

  Innen 2020 er det stilt krav om at 70 prosent av alt bygg- og anleggsavfall skal gjenvinnes. Det sterke fokuset på gjenvinning og miljøvennlige løsninger i bransjen taler med andre ord for at systemet har stort potensial.

  – Anlegget er et viktig steg på veien mot et bærekraftig samfunn og et viktig bidrag til den sirkulære tankegangen. Vi har vært i kontakt med flere miljøorganisasjoner som ser på maskinen som en god tilnærming til resirkulering av gammel bygningsmasse, forteller El’mourabit.

  Et stort markedsbehov

  Vartdal Plastindustri har gjennom mange tiår vært med på å utvikle innovative løsninger. Dette, i tillegg til selskapets evne til å arbeide tett sammen med kundene og den positive miljøeffekten prosjektet har, var grunnen til at Innovasjon Norge støttet prosjektet med 3,5 millioner kroner gjennom Miljøteknologiordningen.

  – Vi har stor tro på både «Berge» og bedriftene som har utviklet anlegget. Vartdal Plast har sørget for at løsningen er forankret i behovene til markedet og næringen, noe som har vært avgjørende for at de har mottatt midler fra oss, sier seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Kari-Anne Lade Gjørvad.