Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Verdens første helelektriske oppdrettsbåt er norsk

   Grovfjord Mek. Verksted
  Grovfjord Mek. Verksted

  Grovfjord Mek. Verksted har utviklet den første helelektriske oppdrettsbåten i verden. Båten bidrar til 90 tonn mindre CO2-utslipp i året. I tillegg er den støyfri og helt uten utslipp av kreftfremkallende partikler under arbeidsoperasjoner på dekk.

  Grovfjord Mek. Verksteder er Norges største produsent av arbeidsbåter i aluminium. De siste årene har de gjennomført et omfattende utviklingsarbeid for å kunne realisere en utslippsfri oppdrettsbåt. Resultatet er prototypen GMV Zero, en helelektrisk oppdrettsbåt som kan gå ut ti nautiske mil på havet, arbeide hele dagen og returnere tilbake til basen, uten å lade. 

  – Vi har utviklet en helelektrisk båt spesielt egnet for oppdrett. Vi ser at det finnes et stort marked for miljøvennlige alternativer på dette feltet. I tillegg mener vi det er viktig at Norge tar på alvor de forpliktelsene vi har tatt på oss gjennom Kyoto- og Paris-avtalen. Dette er vårt bidrag til å nå målene vi har satt innen 2030, sier daglig leder i Grovfjord Mek. Verksted, Bård Meek-Hansen. 

  Energibesparelsen gjør også at kundene kan forvente å bruke mye mindre penger på drift. Meek Hansen regner med inntil 250 000 kroner spart i året bare i energikostnader, i tillegg er båten så godt som vedlikeholdsfri. 

  Vil bli ledende innen klima og miljø

  Grovfjord Mek. Verksted har snart 100 års erfaring med motorreparasjoner, tradisjonell skipsservice, ombygging og nybygging av båter. I dag driver de først og fremst med maritim industrivirksomhet hvor de fokuserer på nybygg av fartøy til oppdrettsnæringen og vindfarm servicebåtrederier. 

  Innen 2020 er målet at 50 prosent av båtene de leverer skal ha installert klima- og miljøvennlig teknologi.

  – Vår ambisjon er å bli ledende innen klima og miljø i vårt segment. Vi vil fortsette å utvikle teknologien og selge den videre, slik at den kan komme enda flere til gode, forklarer Meek Hansen.  

  Satser lokalt

  Det har vært gjort forsøk på å utvikle lignende båter tidligere, men resultatet har vært for dyrt og lite konkurransedyktig. Meek Hansen mener det er avgjørende at båten er et godt alternativ for oppdretterne, både når det gjelder utslipp og lønnsomhet. 

  Bedriften holder til på et lite tettsted i Nord-Norge med bare 500 innbyggere. For Bård Meek Hansen er sysselsettingen i det lille lokalsamfunnet en viktig motivator for innovasjonsarbeidet. 

  – Vi er opptatte av å utvikle samfunnet vi lever i og mener nytenking er nødvendig for å beholde menneskene og arbeidsplassene. Konkurransen er beintøff, så man er nødt til å finne det lille ekstra som gjør at man blir foretrukket overfor andre leverandører, sier han. 

  God intern kompetanse

  Det er finansrådgiver i Innovasjon Norge, Odd Ståle Dalslåen, enig i:

  – Grovfjord Mek. Verksted er en god og viktig bedrift for regionen, sier han. De bidrar til å få ned utslippene til havs. I tillegg eliminerer de utfordringen med støy i oppdrettsnæringen som har vært et stort problem. 

  Et viktig mandat for Innovasjon Norges satsing på miljøteknologi er å arbeide for reduserte utslipp. I maritim transport er dette utfordrende, så Grovfjord Mek. Verksteds el-båter er med andre ord et etterlengtet steg i riktig retning for oppdrettsnæringen, avslutter Dalslåen.