Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Klimanøytral løsning revolusjonerer kuldebransjen

   Winns
  Winns

  Winns utvikler kulde- og varmepumpesystemer som kun benytter naturlige kuldemedier. Den nye teknologien er både utslippsfri og svært lønnsom. Det lover godt for utfasingen av de tradisjonelle kjølesystemene, som i dag påfører verden store klimagassutslipp.

  Det er den såkalte F-gassen som er synderen. Gassen er vanlig i alle tradisjonelle kjølesystemer, men innen 2030 skal den fases helt ut. Det betyr at alle som skal investere i et nytt kuldesystem bør velge et som kun bruker naturlig gasser, som CO2, propan og butan.

  Sikter mot FNs klimamål

  – En av de største miljøsvina i verden er kuldebransjen. Stoffene som brukes i de tradisjonelle systemene er ekstremt miljøskadelige. Derfor arbeider vi for å påvirke markedet til å bruke kuldesystemer som ikke skader klima, miljø eller de ansatte, forteller daglig leder i Winns, Morten Hegdal.

  Dersom man slipper ut én kilo av den minst skadelige F-gassen, vil effekten tilsvare omtrent 1,3 tonn CO2. Med Winns’ nye teknologi reduseres klimaavtrykket med 99,9 prosent og produktet regnes som klimanøytralt.

  – Vår visjon er å bidra til at verden når klimamålene, og for å få til det må vi bruke naturlige kjølemedier, forklarer han.

  Lønnsom innovasjon

  I tillegg til å spare planeten for store klimagassutslipp, er den nye teknologien ekstremt kostnadseffektiv. Ved Kattem borettslag i Trondheim har de spart 100 000 kroner på ett år etter å ha installert en av Winns CO2-drevede varmepumper. Det tilsvarer en energibesparelse på mer enn 75 prosent. Snart har de installert tre til og beboerne kan se frem til lavere driftskostnader i årene som kommer. 

  – Med Winns’ varmepumpe for tappevann trenger du 1 Kw energi for å produsere 4 Kw energi, med andre ord er det et svært lønnsomt produkt. Å kutte kostnader er kjernen i teknologien vår, sier Hegdal.

  God gjennomføringsevne

  Kjølesystemleverandøren har mottatt til sammen seks millioner kroner fra Innovasjon Norge, blant annet i etableringstilskudd, mentorstøtte, og i midler fra miljøteknologiordningen. Støtten har ifølge Hegdal vært helt nødvendig for å kunne utvikle løsningen. I dag kan selskapet glede seg over svært positive tilbakemeldinger fra det profesjonelle markedet.

  – Med hjelp fra Innovasjon Norge har vi utviklet de mest miljøvennlige varmepumpene i verden. Nå har vi stor etterspørsel, både fra offshore- og onshore-industri. Verden har våkna, og alle vil ha naturlige kuldesystemer, sier han.

  Seniorrådgiver i Innovasjon Norge, Vidar Andreassen håper at Winns’ løsning på sikt kan bidra til en raskere utfasing av de klimafiendtlige F-gassene.

  – Winns har fra oppstart vist at de evner å se fremover og komme frem til løsninger som er bærekraftige. De har god gjennomføringsevne, noe som er avgjørende hvis du skal komme i mål med et nytt produkt. Vi har tro på at de vil utvikle seg til et selskap som kan konkurrere med de store internasjonale leverandørene. Det er ambisiøst, men det hadde vært fantastisk for norsk og lokal verdiskaping, sier han.

  Globale ambisjoner

  I oktober 2017 fusjonerte Winns med flere mindre leverandører av kjølesystemer. I dag har de avdelinger i Oslo, Trondheim og på Stord.

  – Vi skal bygge verdens største kompetansesentrum for naturlige kuldemedium. Det skal vi gjøre i Norge og vi skal sørge for høy verdiskaping på hjemmebane. Produktet vårt hører hjemme alle steder som trenger varmt vann eller kjøling, og vi mener det har et stort globalt potensiale. Innen 2020 har vi et internasjonalt produkt, avslutter Morten Hegdal.

  Les om løsningen i The Explorer: Eco-friendly heating and cooling