Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Samarbeider om ny slaminstallasjon

   Ann Elin Hattrem/Innovasjon Norge
  Ann Elin Hattrem/Innovasjon Norge

  Innovasjon Norge Warszawa har samarbeidet med AgroNova og Salsnes Filter om utviklingen av en ny installasjon for slambehandling. Systemet reduserer kostnader til transport og deponering av slam, og gjør det mulig å gjøre avfallet om til en ressurs for energigjenvinning på lokale anlegger.

  Installasjonen ble for første gang presentert i 2015 på EcoTech-messen der Innovasjon Norge Polen var representert. Norges ambassadør, Karsten Klepsvik, åpnet arrangementet som hadde mer enn 100 deltakere, hovedsakelig fra små, polske kommuner. Aktiviteten ble utført som en del av Innovasjon Norges company network pre-phase advisory services. Senere samme år bygget bedriftene en pilotinstallasjon som ble brukt ved et lokalt anlegg for behandling av avløpsvann.

  Tre nye kunder

  Etter messedeltakelsen har de to bedriftene startet arbeidet med å kommersialisere den nye teknologien og lansert den på det polske markedet. Systemet har fått navnet Bionor Sludge og er i dag solgt til tre kommuner. Samtidig henvender bedriftene seg til nye kunder.

  I oktober 2018, deltok de på den norske Innovasjon Norge-standen på POL-ECO- messen. Navnet på messen var «Water-Waste-Sludge-Energy – Tested solutions from Norway», og den ble organisert av Innovasjon Norge Warszawa. Messen ble etterfulgt av en studietur med representanter fra mange polske og norske kommuner, samt flere norske og svenske selskaper.

  Godt samarbeid gjennom flere år

  – Innovasjon Norge kjenner Salsnes Filter godt, gjennom mange års samarbeid. Derfor fungerer samarbeidet i dag knirkefritt, uten at vi trenger å bruke tid på å forklare hva som er våre behov og hva vi ønsker å oppnå, sier Ivar Solvi, Domestic Market Coordinator og Business Development Manager i Salsnes Filter.

  Innovasjon Norge Warszawa planlegger å jobbe videre med AgroNova og Salsnes Filter for å kommersialisere slaminstallasjonene, ikke bare i Polen, men også i Skandinavia og andre europeiske markeder.

  AgroNova og Salsnes Filter
  Moss og Namsos