Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Markedsførte det nordiske i Frankrike

   Innovasjon Norge Paris
  Innovasjon Norge Paris

  I november 2018 gjennomførte Innovasjon Norge arrangementet BeNordic Paris i samarbeid med Finland og Danmark. Hensikten var å vekke interesse for nordisk kultur og livsstil, samt skape reiselyst for nordiske destinasjoner.

  – Sammen med våre naboer Danmark og Finland valgte vi å ri det vi kaller «den nordiske bølgen» i Frankrike. Ved å introdusere franskmenn for nordisk kultur, arkitektur og byggeskikk, design, musikk, mote og mat, åpnet vi for en dypere forståelse av hva som gjør oss nordboere til de vi er, vi sier Tove Eliassen, leder av Innovasjon Norges kontor i Paris.

  Naturfotografering og smørbrødlaging

  Til sammen ble det i løpet av fire dager gjennomført 18 ulike arrangementer og 16 workshops på vegne av de tre landene. På workshopene fikk deltakerne blant annet lære om nordiske adventsdekorasjoner, fotografering av nordlys og natur, og hvordan de skulle lage tradisjonelle smørbrød. To dager var satt av til profesjonelle seminarer og møter, og to dager var rettet mot publikum.

  – Vi er veldig fornøyde. BeNordic gav oss en mulighet til å bearbeide markedet ut fra et profesjonelt ståsted og overfor fag- og publikumsmedier, men også direkte mot forbruker, sier Eliassen.

  Det beste fra Norden

  Det var i kjølvannet av klimaforhandlingene i Paris i 2015 at de nordiske ambassadene og handelsrådene først gikk sammen om å arrangere fransk-nordiske møteplasser for å fremme miljøeffektive løsninger. Samarbeidet fikk navnet Nordic Efficiency.

  Innovasjon Norge gjennomførte to meget vellykkede arrangementer i samarbeid med Nordic Efficiency. Et med fokus på nedkjølings- og oppvarmingssystemer, der Norge vektla utnyttelse av byggematerialer som fornybar energikilde. Og et seminar på arrangementet til BeNordic i november, der tematikken var bærekraftig nordisk arkitektur. Her fikk arkitekter, byplanleggere og politikere fra Norden anledning til å presentere løsninger og prosjekter, og publikum kunne stille spørsmål. Fra Norge deltok arkitekthusene Snøhetta og Rodeo.