Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Økt samfunnssikkerhet med Innovasjon Norges hjelp

   Geomatikk
  Geomatikk

  Geomatikk er en bedrift som beskytter samfunnskritisk infrastruktur og bygger digitale og fremtidsrettede sikkerhetsløsninger.

  Geomatikk-gruppen består av fem selskaper. Kjernevirksomheten omfatter geografisk lokalisering og sikring av nedgravd infrastruktur i forbindelse med alle typer gravearbeider. Selskapet utvikler sine egne løsninger og dagens tjenester er i stor grad digitalisert gjennom bruk av håndholdte enheter og GPS-teknologi.

  – Med våre systemer får kundene fullstendig oversikt over infrastruktur over og under bakken, og komplett beskyttelse og kontroll av ledningsnettet sitt. Vi er stolte over å bidra til at sårbar infrastruktur beskyttes, til det beste for kundene og nasjonens beredskap og sikkerhet, forklarer Knut Bratsberg, konsernsjef i Geomatikk.

  Suksess i Sverige og Finland

  De siste årene har Geomatikk utvidet virksomheten til Sverige og Finland. I løpet av fem år har omsetningen utenfor Norge vokst til mer enn 50 prosent av Geomatikk-gruppens samlede omsetning.

  – Innovasjon Norge i Stockholm har vært en svært viktig samarbeidspartner for oss siden 2010. De har bidratt med rådgivning, viktig markedskunnskap og nyttige workshops med kunder. I tillegg fikk vi låne kontorer og støttefunksjoner hos Innovasjon Norge mens vi startet opp virksomheten i Sverige, sier Bratsberg.

  Skaper arbeidsplasser

  I dag opererer Geomatikk over hele Sverige og de har mer enn 100 store infrastruktureiere på kundelisten. Med ca. 320 ansatte fordelt på fem kontorer i Sverige, og 45 ansatte i Helsinki i Finland, har de skapt mange arbeidsplasser. Samlet har Geomatikk-gruppen mer enn 650 ansatte i Norden og inntekter på nesten 700 millioner.

  Nå har selskapet startet prosessen med å utforske markedsmulighetene i Danmark, også denne gangen med Innovasjon Norges hjelp.

  – Samfunnssikkerhet og sikring av strøm- og ekom-tilførsel, får stadig større fokus i moderne økonomier. Geomatikk har som ambisjon å spille en sentral rolle i denne utviklingen, sier Bratsberg.