Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Norsk havbruk inspirerer i Midtøsten

   Per Christer Lund / Innovasjon Norge
  Per Christer Lund / Innovasjon Norge

  De neste ti årene skal Saudi Arabia og Oman, med Norges hjelp, mangedoble produksjonen av sjømat.

  Begge landene ønsker Norge som hovedpartner når de skal bygge opp sin egen havbruksnæring. Blant områdene Norge bistår med er myndighetsregulativer og lisenser, miljøanalyser, avl og genetikk, fiskehelse og farmasi, offshore- og landbasert teknologi og foredling. Innovasjon Norge er en essensiell tilrettelegger for samarbeidet.

  – Norge er et foregangsland når det gjelder bruk av ny teknologi i havbruksnæringen. Ved å overføre vår kunnskap til Oman og Saudi Arabia kan vi legge til rette for at de klarer å realisere ambisjonen om å bruke akvakultur til å skape vekst i havnæringen, sier Per Christer Lund, direktør i Innovasjon Norge Midtøsten.

  Økt markedstilgang

  Innovasjon Norges Dubai-kontor arrangerte i desember 2018 en ukelang studietur til Norge for myndigheter og næringslivstopper fra Saudi Arabia. Her fikk partene etablert en plattform for videre forretningsutvikling som norske bedrifter vil ha stor nytte av framover. I tillegg startet Innovasjon Norge opp innledende møter med sentrale myndighetskontakter for landbasert havbruksteknologi (RAS) i Oman.  

  – Vi forventer at ledende norske havbruksbedrifter som Akvagruppen, Steinsvik-gruppen, Mørenot, Skretting og Steiner vil få økt markedstilgang i Midtøsten gjennom disse initiativene i de neste årene, sier Lund.

  I mars 2019 skal Innovasjon Norge ha en egen paviljong på den ledende havbruksmessen AgraME i Dubai. Her skal ni selskaper bidra til å markedsføre norske havbruksløsninger til hele Midtøsten.

  Studietur havbruksteknologi
  Dubai