Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Indonesia øker fornybarandelen med norsk vannkraftkompetanse

   Fred Kanton/Tinfos
  Fred Kanton/Tinfos

  Tinfos er et av Norges eldste kraft- og industriselskaper med over 100 års erfaring med vannkraftverk. Nå skal de bygge klimavennlige og katastrofesikre småskala vannkraftverk i Indonesia.

  Ettersom markedet i Norge for vannkraft og elektrisitet er forholdsvis mettet, har vi valgt å tenke nytt og sett utenfor Norges grenser, sier Øyvind Frydenberg, administrerende direktør i Tinfos.

  Enklere å reparere

  Selskapet sitter på unik ekspertise innen småskala vannkraftanlegg – kompetanse som er ettertraktet over hele verden – spesielt i Indonesia. Landet skal øke sin andel fornybar energi betraktelig fremover, samtidig egner såkalte elvekraftverk seg bra i land som ofte opplever naturkatastrofer som jordskjelv, jordskred og oversvømmelser.

  – Installasjonene er mindre utsatt og konsekvensene blir mindre når naturkatastrofene inntreffer, noe som gjøre det vesentlig enklere å rett opp i skader i ettertid, sier han.

  Samarbeid ga tilgang til nye nettverk

  Gjennom et tidligere prosjekt i Indonesia har selskapet opparbeidet seg mye kompetanse om landet og kraftindustrien der. Denne innsikten, samt kunnskapen om småskala vannkraft, har ført til at Tinfos på ny har ønsket å satse i Indonesia. 

  I 2018 nådde selskapet opp i konkurransen om å få finansiering av forstudier i Indonesia gjennom Norads Enterprise Development for Jobs. I tillegg har Innovasjon Norge Jakarta, ved flere anledninger, inkludert selskapet i nettverksarrangementer i regi av indonesiske myndigheter og Team Norway. Innovasjon Norge har også bidratt med rådgivning og kontaktnettverk.

  Gjennom samarbeidet med Norad, Utenriksdepartementet, Innovasjon Norge og lokalt norsk næringsliv, har vi vist at vi kan gjøre en forskjell, sier Øyvind Frydenberg.

  Tinfos er nå med i styret i Indonesia Norway Business Council og ser for seg en langsiktig satsing i det asiatiske landet.

  Tinfos
  Notodden