Vil du ha de siste nyhetene fra Innovasjon Norge?
 • EN
 • Logg inn
 • Hydrogenenergi reduserer Japans klimagassutslipp 

   Innovasjon Norge Tokyo
  Innovasjon Norge Tokyo

  Ny energiteknologi skal ruste Japan for en mer bærekraftig fremtid, og samtidig øke fleksibiliteten i energimarkedet. 

  Flere store selskaper har investert i energiteknologien gjennom mange år, og både Toyota og Honda har utviklet kjøretøy som går på hydrogen.

  – Japans energimarked er inne i et skifte som gir unike muligheter for norsk næringsliv. Japanerne ser med stadig økende interesse på Norges satsing innen hydrogenfeltet, sier Kristian E. Vik, generalsekretær i Norsk Hydrogenforum.

  Et viktig partnerskap

  Innovasjon Norge Tokyo, Den norske ambassaden i Tokyo og Forskningsrådet har de siste årene gjennomført forsknings- og næringslivsarrangementer for å utvikle et bredt partnerskap mellom norske og japanske institusjoner og næringsliv.

  I februar 2018 ble samarbeidet tatt et steg videre i forbindelse med messen World Smart Energy Week i Tokyo, som er Japans største messe for smart og fornybar energi. Her ble alt fra små high-tech-bedrifter til store norske aktører, eksponert for nye muligheter. Blant virksomhetene som deltok var Cerpotech, CMR Prototech, Gexcon, Greenstat, Hystorsys, Nel, Equinor, Yara og ZEG Power, sammen med Norsk Hydrogenforum og Innovasjon Norge.

  Styrkede nettverk

  I samme tidsperiode ble det arrangert et seminar på ambassaden i Tokyo, der faglig påfyll og erfaringsutvekslinger styrket de norsk-japanske nettverkene. Ti norske bedrifter, i tillegg til Norsk Hydrogenforum, deltok på seminaret, sammen med om lag 80 potensielle kunder og samarbeidspartnere fra Japan.

  – Aktivitetene har utsløst stor interesse for utviklingen som skjer i Norge, utdyper Kristian E. Vik.

  – Vi er blant foregangslandene for produksjon av hydrogen basert på fornybar kraft, og fra naturgass med CO2-fangst og -lagring. Vi er også en viktig pådriver for et grønt skifte i maritim sektor.  
    
  De norske bedriftene som deltok oppgir at arrangementene i Tokyo var svært nyttige for dem, med god oppfølging i etterkant. Innovasjon Norge og Norsk Hydrogenforum står derfor sammen bak en tilsvarende satsing under World Smart Energy Week i 2019.