• EN
 • Logg inn
 • Turmat fra Tromsø til verden

   Arild Heitman
  Arild Heitman

  Drytech sørger for at sultne friluftsentusiaster, forsvar og beredskapstjeneste får mat når de er på tur eller i felt. Nå får også franske spesialstyrker smake på Tromsøbedriftens frysetørkede måltider.

  - Ut over selskapets unike produksjonsteknologi og høye kvalitet, er Drytechs suksess på det franske markedet at de har lyktes med å forstå den franske soldatens gane og tilpasset produktene deretter, sier direktør for Innovasjon Norge i Frankrike Tove Eliassen.

  Krevende anbudsprosesser

  Innovasjon Norge har fulgt selskapet helt fra oppstart og frem til i dag. Drytech engasjerte Innovasjon Norge i Frankrike høsten 2019 for å bistå med nye anbudsrunder for feltrasjoner til det franske forsvaret. Som et første ledd i prosjektet hjalp Innovasjon Norge Drytech med å planlegge og gjennomføre smaksprøver til et panel av soldater på École Militaire de Paris. Soldatene ga verdifulle innspill for videre produktutvikling og -tilpasning.

  - Innovasjon Norge er på plass i markedene og har over tid bygget gode og relevante nettverk, som kan bidra til å åpne dører som kan fremstå som hermetisk lukkede. Over tid har vi opparbeidet god forståelse for hvilke behov og utfordringer Drytech har, sier direktør for Innovasjon Norge i Frankrike Tove Eliassen.

  Det offentlige Frankrike står midt i en ambisiøs digitaliseringsprosess. Det påvirker også anbudsprosessene. Bedriftene må svare på kompliserte spørsmål i sanntid på anbudsstillers egne digitale plattformer, noe som gjør oversettelser eller andre tilpasninger vanskelig. Innovasjon Norge bisto med strategisk, kulturell og språklig veiledning for å sikre nødvendig kvalitet i tilbudsleveransen.

  - Tilliten vi hadde opparbeidet, og vår rolle som en uavhengig, nøytral og taushetsbelagt aktør var nok avgjørende for at Drytech kunne involvere Innovasjon Norge så tett i dette viktige arbeidet, sier Eliassen.

  - Innovasjon Norge har vært dønn ærlige og alltid tilgjengelig

  I dag har Drytech 60 faste ansatte. Forretningsutvikler Monica Mathiassen legger ikke skjul på at Innovasjon Norge har hatt stor betydning for at selskapets eksportandel nå representerer en betydelig høyere andel enn for fire-fem år siden. Anbudsrunden i Frankrike er ikke avsluttet, men Drytech har kommet gjennom det første nåløyet og er i dag plukket ut til den avsluttende fasen i anbudskonkurransen.

  - Vi har vært gjennom en krevende øvelse som eksportbedrift, og vi ser at den internasjonale satsingen som startet i Frankrike har styrket oss også i andre viktige utenlandsmarkeder. Betydningen av å forstå og kunne tilpasse seg til det aktuelle markedet kan ikke undervurderes. Smakspreferanser, design, språk og lokal forretningskultur varierer, og en vellykket eksportbedrift mestrer å sjonglere og tilpasse seg gjeldende spilleregler. Her har Innovasjon Norges rådgivning og kompetanse vært uvurderlig for oss, sier Mathiassen.