• EN
 • Logg inn
 • Erobrer verden med kunstig intelligens

   eSmart Systems
  eSmart Systems

  eSmart Systems er et av Norges raskest voksende selskaper innen kunstig intelligens (KI). Innovasjonslån fra Innovasjon Norge er med på å finansiere den globale veksten.

  Selskapet som ble etablert i 2012 bygger og leverer neste generasjons programvareløsninger basert på kunstig intelligens. De retter seg mot energiselskaper over hele verden, og tilbyr reduserte kostnader og forlenget levetid med bruk KI-drevne løsninger. I 2019 hentet de 150 millioner i en ny emisjon for å kunne ta de neste stegene mot USA, UK og Norden.

  Bidrag til internasjonal vekst

  - Innovasjon Norge identifiserte tidlig eSmart Systems sitt globale potensial, og vi har siden etableringen vært en viktig støttespiller i selskapets internasjonale ekspansjon, sier Hilde Hukkelberg, avdelingsleder ved Innovasjon Norges kontor i London.

  Halden-bedriften er i dag posisjonert for å kunne ta opp konkurransen med de beste innenfor sitt område i USA og Europa, og noen av Innovasjon Norges viktigste bidrag til selskapet i 2019 har vært:

  • Tilgang til flere av verdens fremste kompetanse- og investeringsmiljøer innen kunstig intelligens  
  • Synlighet på arenaer nasjonalt og internasjonalt, hvor eSmart Systems sammen med en knippe av Norges fremste KI-selskaper har høstet oppmerksomhet og anerkjennelse
  • Koblet mot 500+ beslutningstakere via Innovasjon Norges akselerator Tech City Executive Accelerator (TEA) i London
  • Bevilget 20 millioner kroner i lån fra Innovasjon Norge for global vekst

  Arbeidsplasser og skatteinntekter

  eSmart Systems har bidratt til stor verdiskaping i form av både arbeidsplasser og skatteinntekter, noe som har vært utslagsgivende for Innovasjon Norges finansiering. De har i dag over 90 ansatte i Norden, USA og UK. På eiersiden har de Nysnø, Equinor Energy Venture, Kongsberg Digital, amerikanske Energy Impact Partners (EIP), tyske Innogy Ventures og ansatte i selskapet. 

  - Vi har hatt veldig godt utbytte av internasjonal rådgivning, særlig når det gjelder nettverk, produktutvikling, partnerskap og kundekontakt. Vi har hatt tett og god kontakt med flere av Innovasjon Norges kontorer i utlandet, spesielt gjelder dette London og San Fransisco. Ett eksempel er initiativet knyttet til kunstig intelligens i regi av Innovasjon Norges kontor i London – dette har vært viktig for eSmart. Samarbeidet med Innovasjon Norges kontorer i utlandet har vært viktig for vår internasjonalisering, sier Knut H. H. Johansen, administrerende direktør i eSmart Systems.

  Selskapet er en kjernebedrift i klyngen NCE Smart Energy Markets og i det nye klyngeinitiativet Applied Articifial Intelligence.

  Systemet gir trygghet

  Å bygge ut og vedlikeholde et kraftnett er krevende. Slitasje på eldre anlegg, ekstreme værforhold og endringer i regelverk er noen av utfordringene som kraftleverandører må håndtere. Ofte resulterer disse forholdene i store investeringer og dyre reparasjoner. eSmart Systems kobler sin teknologi opp mot kraftnettet, slik at kraftleverandørene kan overvåke systemet i sanntid og analysere informasjonen for å ta raske, trygge og rimelige avgjørelser.

  Systemet brukes også i utviklingen av smarte samfunn, blant annet innenfor helse. Pasienter som blir skrevet ut av sykehus og skal ha tilbud gjennom kommunens helsetjenester, blir utstyrt med digital trygghetsalarm og nettbrett for å kommunisere direkte med sykepleiere. På den måten opplever pasienter og pårørende trygghet i eget hjem, og teknologien optimaliserer ressurser og bidrar til å spare kostnader.

  Gjennombrudd i USA

  Bedriften annonserte i januar 2020 et viktig gjennombrudd i USA, der de har inngått et strategisk samarbeid med strømselskapet Xcel Energy og serviceselskapet EDM International. Målet er å anvende kunstig intelligens til å forbedre driftsinformasjon betydelig, redusere driftskostnader, redusere feilrater og utvide levetiden på kritiske komponenter i Xcels strømnett som strekker seg over mer enn 5300 kilometer.