• EN
 • Logg inn
 • Fra Kvikne til Kenya

   Innovasjon Norge
  Innovasjon Norge

  Gründerne av Findmy har kombinert erfaring fra eget sauehold i krevende landskap med kunnskap om satellittovervåking for å lage et unikt sporingssystem for husdyr.

  Siden bedriften ble startet på Kvikne i Hedmark i 2012 har de solgt 40 000 sporingsenheter, og tilbakemeldingene fra brukerne er at e-bjella, som løsninger heter, gagner både bonden, husdyrene og miljøet.

  Et sporingssystem med universell rekkevidde

  Marit Mjøen Solem, gründer og administrerende direktør i selskapet, forklarer at bonden har fullstendig oversikt over dyrene sine via en app og den elektroniske klaven som er festet på husdyrene på utmarksbeite. Siden systemet er satellittbasert får bonden den nøyaktige GPS-posisjonen til dyrene uavhengig av sted på kloden, også i områder uten mobildekning. 

  - Dette er nok grunnen til at vi har blitt ganske populære blant reindriftssamene i Norden. Nylig har løsningen vår også fanget interessen til Richard van Aardt som styrer en kvegfarm med 7500 dyr nord for Nairobi i Kenya, sier Solem.

  Solgte løsningen til kvegfarm i Kenya

  I 2019 deltok Solem på en studietur til Kenya med Innovasjon Norge for bedrifter som utvikler teknologi i landbruket. I løpet av den fem dager lange studieturen besøkte bedriftene blant annet kvegfarmen Ol Pejeta Conservacy, hvor dyrene deler beiteområde med den naturlige faunaen. I samtale med driftsbestyreren kunne Solem slå fast at bøndene i Kenya blir konfrontert med mange av de samme utfordringene som i Norge.

  - Vi er begge bekymret for angrep fra ville dyr, og har et behov for jevnlig tilsyn av husdyrene våre. Det er også viktig å finne ut hvordan vi kan ivareta beiteområdene på best mulig måte og sørge for at dyrene får god og riktig næring, sier gründeren, og foreller videre:

  - Bestyreren ble imponert over Findmy sitt satellittbaserte system som kan gi en tidlig advarsel om unormal oppførsel blant dyrene, og bidra til en mer effektiv oversikt over og samling av dyrene.

  I tillegg har gården stort fokus på bærekraftig beiting for å sikre både de ville dyrene og storfeet. For stort beitepress fører til forørkning og for lite beiting fører til at kvaliteten på maten reduseres. Når dyrene beiter riktig og bærekraftig sikrer de fremtidig mattilgang, og her kan Findmy spille en avgjørende rolle.

  - Samtalen vår resulterte i salg av de ti første sporingsenhetene for kyr på det afrikanske kontinentet. Hvis pilotprosjektet lykkes vil det åpne for flere salgsmuligheter, ikke bare til denne gården, men til kvegfarmer i hele Øst-Afrika, sier Solem.

  Beiteteknologi støtter bærekraftig landbruk

  Seniorrådgiver i Innovasjon Norge Marit Valseth mener det er flere gode grunner til at Innovasjon Norge bør finansiere beiterelaterte teknologiprosjekter.

  - Primært er dette en langt bedre måte å overvåke husdyrene på, samtidig som løsningen bidrar til at bonden sparer tid og penger.

  Valseth legger til at elektroniske sporingssystemer ikke kan erstatte fysisk inspeksjon av dyrene, men at det kan være et godt og effektivt supplement når husdyrene beiter i utmarksområde.

  - Det at dyrene kan beite utendørs bidrar også til god dyrevelferd. Gode overvåkningssystemer som det Findmy har utviklet, kan bidra til at flere bønder tar i bruk utmarksbeite og dermed være med på å fremme utnyttelse av norske fôrressurser, understreker hun-

  Det som fungerer her hjemme kan også fungere godt i utlandet.

  - I Norge har vi kombinasjonen av god teknologi og lang erfaring med landbruk i utfordrende landskap. Det kan gi norske bedrifter som vil satse internasjonalt et konkurransefortrinn, sier Valseth.