• EN
 • Logg inn
 • Norsk fiskeutstyr i nye farvann

   Getty Images
  Getty Images

  Den russiske fiskeflåten har et stort behov for renovering og modernisering, og Russland har ikke kapasitet til å gjøre alt på egen hånd. Den markedsmuligheten har Fiskevegn tatt tak i og satser nå på å levere norsk fiskeutstyr i nye farvann.

  Gjennomsnittsalderen på fiskefartøy i Russland er høy, og mer enn 80 prosent av båtene ble bygget for mer enn 20 år siden. Utfordringene representerer samtidig et stort potensial for norsk maritim industri. Fiskevegn så en mulighet for å levere utstyr og kompetanse som kan bidra i utviklingen av nye fartøy, systemer og løsninger.

  Fiskevegn ble startet i 1974 på Flatraket i Sogn og Fjordane, og har allerede blitt en internasjonal og ledende leverandør av fiskeutstyr i form av blant annet rep, liner og systemer. De jobber også som rådgiver når helt nye båter skal bygges, enten det er en enkelt kystbåt eller en av verdens største industrielle fiskeflåter.

  Innovasjon Norge setter fokus på maritim sektor

  - Maritim sektor er prioritet nummer én for kontoret vårt i Russland, sier leder for Innovasjon Norges kontor i Moskva, Marina Zubko.

  Det siste året har kontoret gjennomført flere arrangementer innen maritim industri. Målet er å oppnå og vedlikeholde kontakt med de viktigste russiske aktørene i bransjen, slik at de kan hjelpe norske bedrifter hele veien fra bekjentskap med det russiske markedet og maritim industri til signerte avtaler.

  - Innovasjon Norge har vært en døråpner for oss i Russland, og har hjulpet oss til å finne gode kontaktpersoner i de forskjellige rederiene som vi fremdeles forholder oss til, sier Frode Baade, salgskonsulent i Fiskevegn.

  Selskapet deltok på Innovasjon Norges Global Growth-program som var rettet mot maritime bedrifter som ville lære om og satse i det russiske markedet. Bedriftene møttes først til en kickoff i Oslo, og deretter gikk turen til en messe for internasjonal fiskeindustri i St. Petersburg. Reisen inkluderte seminarer, workshops og møter med andre maritime bedrifter og potensielle kunder.

  - Etter vi deltok på Innovasjon Norges program om global vekst, så vi en økning i antall rederier som tok kontakt med oss. Programmet var også viktig for å øke kompetansen hos oss internt. Vi har spisset satsingen vår i nye markeder og blitt mer bevisst på hvem vi vil snakke med, forklarer han.