• EN
 • Logg inn
 • Tar norsk moteindustri ut i verden

  De tilreisende norske bedriftene hadde sitt eget lokale i Omotesando i Tokyo tilknyttet de planlagte markedsaktivitetene. Dette ble brukt som showroom, møteplass og hovedkvarter under prosjektuken. Norwegian Fashion Hub
  De tilreisende norske bedriftene hadde sitt eget lokale i Omotesando i Tokyo tilknyttet de planlagte markedsaktivitetene. Dette ble brukt som showroom, møteplass og hovedkvarter under prosjektuken.Norwegian Fashion Hub

  Norwegian Fashion Hub jobber for å ta med seg det beste innen norsk mote og design til internasjonale markeder gjennom prosjektet Norwegian Fashion Abroad. I 2019 hadde norske aktører for første gang felles visningslokale i hjertet av Tokyos motedistrikt.

  Norwegian Fashion Hub er en næringsklynge for norsk mote- og klesindustri. De jobber med å tilrettelegge for samarbeid og nyskaping i mote- og tekstilbransjen. Ett av satsningsområdene er å tilrettelegge for norske aktørers adgang til internasjonale markeder.

  - Japan blir regnet som et internasjonalt referansemarked for mote og design, og er et viktig marked for Norge. Japanerne er interessert i bærekraftig og funksjonelt design, et ønske som de norske aktørene møter godt, sier direktør for Innovasjon Norge i Japan Per Arve Frøyen.

  Utstillingsvindu for norske merkevarer

  I 2019 deltok fem norske aktører fra mote- og tekstilbransjen i et markedsadgangsprosjekt til Japan i regi av Innovasjon Norge, den norske ambassaden i Tokyo og Norwegian Fashion Hub. Ett av tiltakene i prosjektet var et visningslokale i Omotesando i Tokyo, som ble en sentral møteplass for arrangementet og et levende utstillingsvindu for norsk mote og tekstil.

  - Japan har blitt et viktig referansemarked for internasjonal eksport for motedesignbedrifter. Viktige internasjonale kunder har tillit til og henter inspirasjon fra Tokyo om hva som er verdt å ta inn selv, sier Elin Kathrine Saunes, manager for Norwegian Fashion Hub, og forteller videre:

  - Denne type målrettet innsats og kundepleie over tid blir lagt merke til av viktige innkjøpere og presse i den japanske mote- og designverden.

  Samarbeid som trigger eksportmuligheter

  Innovasjon Norge har et oppdrag fra Kulturdepartementet om å bidra til vekst og verdiskaping innen kulturell og kreativ næring, og satsingen gir Innovasjon Norge og andre partnere mulighet å hjelpe flere vekstkraftige og kreative bedrifter ut i nye markeder.

  - Vårt mål for prosjektet er å øke eksporten til norske mote- og tekstilbedrifter. Veien dit blir kortere når vi får hjelp til å forstå markedet, nye målgrupper og bygge nettverk. Vårt prosjekt Norwegian Fashion Abroad, lokal prosjektleder og samarbeidet med Innovasjon Norge og ambassaden har vært avgjørende for oss, sier Saunes.

  Norwegian Fashion Hub en del av Norwegian Innovation Clusters-programmet.  Klyngen ble startet i 2014 i samarbeid med Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet og er sølvsertifisert etter EUs standard for sertifisering av klynger.