• EN
 • Logg inn
 • Lager solenergi i Vietnam

  Administrerende direktør i Scatec Solar, Raymond Carlsen, hilser på Vietnams visestatsminister, Trinh Dinh Dung. I midten ambassaderåd Jan Wilhelm Grythe. Ministry of Planning and Investments
  Administrerende direktør i Scatec Solar, Raymond Carlsen, hilser på Vietnams visestatsminister, Trinh Dinh Dung. I midten ambassaderåd Jan Wilhelm Grythe.Ministry of Planning and Investments

  Scatec Solar er et norsk solenergiselskap med en sterk internasjonal vekst. Nå ønsker selskapet å etablere seg i Vietnam. Innovasjon Norge i Hanoi har vært en viktig døråpner for bedriften.

  - Innovasjon Norges Hanoi-kontor har vært til stor hjelp for oss gjennom hele modningsprosessen fra 2017 og frem til vi tok den endelige avgjørelsen å satse for fullt i Vietnam, sommeren 2019. Innovasjon Norges kunnskap om både bransjen og spesifikke lokale forhold, har vært svært viktig for oss å få tilgang til. Vi ser fram til et fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer, sier Jan Helland Eide, direktør for prosjektutvikling i Sørøst-Asia for Scatec Solar

  En døråpner i Vietnam

  Scatec Solar har opplevd en sterk vekst de siste årene, og har hatt en økning i omsetning fra 1680 millioner kroner i 2017 til 4725 millioner kroner i 2018. Selskapet har de siste årene også ekspandert til en rekke land, og er i dag aktive i Argentina, Brasil, Tsjekkia, Egypt, Honduras, Jordan, Malaysia, Mozambique, Rwanda, Sør-Afrika og Ukraina.

  Nå er bedriften i gang med omfattende og ambisiøse planer for etablering og produksjon av solenergi i Vietnam. For å gjennomføre planene er selskapet avhengige av at myndighetene i landet gir dem de nødvendige løyver og konsesjoner.

  Innovasjon Norge Hanoi og Scatec Solar har samarbeidet siden 2017, da selskapet deltok på en studietur for norske solenergiaktører, arrangert av Innovasjon Norge i Hanoi. Siden den gang har Hanoi-kontoret bistått selskapet og introdusert dem til mulige lokale partnere, konsulenter og jurister. Innovasjon Norge bisto også med å introdusere Scatec Solar for Vietnams statsminister under hans besøk i Norge i juni 2019.

  - Innovasjon Norge Hanoi er svært fornøyde med å ha Scatec Solar som kunde. Deres globale virksomheter er et godt eksempel på hva Norge og norske bedrifter kan bidra med innen fornybar energi og bærekraftig utvikling i en rekke land verden over, sier Arne-Kjetil Lian, direktør i Innovasjon Norge Vietnam.

  Scatec Solar er i dag etablert i Ho Chi Minh City og får en permanent norsk ledelse på plass i løpet av våren 2020. Herfra håper selskapet å bidra til en mer bærekraftig utvikling innen energisektoren i Vietnam.