• EN
 • Logg inn
 • Eksplosive løsninger for det polske kraftmarkedet

   VP Metall
  VP Metall

  Etter å ha lykkes med eksport av eksplosjonsarmatur i Norden og Canada, satser VP Metall i Polen. Det er tidkrevende og risikofylt å introdusere et ukjent produkt i et nytt marked. Med støtte fra Innovasjon Norge-kontoret i Warszawa ser produksjonsbedriften et lyspunkt i det polske kraftmarkedet.

  VP metall, situert i den verdensledende industriklyngen på Raufoss, tilbyr tjenester innenfor forming og bearbeiding av aluminium, stål, messing og kobber. De har også utviklet sitt eget eksplosjonsarmatur som de satser på i eksportsammenheng. Løsningen sikrer effektiv skjøting av kraftlinjer i lufta, kraftledninger som fører strøm i høyspentnettet.

  Tar et krafttak i Polen

  - Vi tror Polen kan være mottakelige for produktet vårt. Landet er stort og de investerer mye i infrastruktur, sier administrerende direktør i VP Metall AS, Johnny Tollefsbøl.

  Deres egenproduserte eksplosjonsarmatur gir en bedre totalløsning enn de ellers mer tidkrevende og mekaniske metodene som benyttes for skjøting i Polen. Innovasjon Norge-kontoret i Warszawa har blitt trukket inn for å bidra til bedriftens kunderettede arbeid.

  Produksjonsbedriften har deltatt på den største elektrotekniske messen i Polen, Energetab, der de har blitt møtt med interesse. Under messen bisto Warszawa-kontoret med gjennomføring av et møteprogram med de viktigste aktørene innenfor kraftsektoren samt de fire største energiselskapene i landet. De koblet også selskapet sammen med andre nøkkelpersoner og relevante organisasjoner innenfor bransjen.

  - VP Metall har deltatt på Energetab-messen to ganger tidligere, men så at de ikke fikk så mye ut av de som ønsket. Vi ser at bistanden vi har gitt på den siste messen har gjort en forskjell for kunden, og at de nå ser et lyspunkt i det polske kraftmarkedet, sier Ewa Kwast, seniorrådgiver ved Warszawa-kontoret

  Satser på salg med støtte fra Innovasjon Norge

  - En utenlandsinvestering på én million per år, gjerne med en innsalgstid på 2-3 år, er betydelig for et selskap med en årlig omsetning på 35-40 millioner. Her vil støtten fra Innovasjon Norge være avgjørende for å satse, slik vi trenger for å få innpass i det polske markedet, forklarer Tollefsbøl.

  Innovasjon Norge i Warszawa skal ikke bare bidra med å koble VP Metall til relevante nøkkelpersoner i det polske kraftmarkedet. De har også inngått en rammeavtale med selskapet for å bistå med å klargjøre produktet for salg i Polen mot slutten av 2020.

  - Ettersom vårt produkt er nytt og markedet konservativt, er det fortsatt en del utrygghet i markedet som vi nå må jobbe med for å få løst, sier Tollefsbøl.

  Warszawa-kontoret skal i første omgang hjelpe selskapet med å få avklart lover og retningslinjer som gjelder i Polen for å få klargjort hvordan eksplosiver kan importeres og bli handtert i landet.

  - Vi vet at produktet vårt er godt. Det er raskt å montere, effektivt og av god kvalitet. Det samme sier våre referansekunder i Norden og Canada. Nå begynner jobben med å overtale det polske markedet om det samme, forteller Tollefsbøl.

  Kraft i samarbeid

  Selskapet er også strategisk plassert i industriklyngen på Raufoss. Klyngen er verdensledende innenfor material- og produksjonsteknologi og har medlemmer med høy eksportandel. Samarbeidet internt i klyngen bidrar til at VP Metall får den kompetansen de trenger for å kunne lykkes med sine eksportambisjoner i Polen.

  For eksempel drar selskapet nytte av kompetansen til andre medlemsbedrifter i klyngen slik som Nammo. Deres lange fartstid innen forsvarsindustrien og kompetanse innen logistikk og transport av eksplosivt materiell verden over, er erfaringer VP Metall kan dra nytte av for å kunne lykkes med eksport av eksplosjonsarmatur til Polen.

  - Det å være en del av miljøet på Raufoss åpner dører for oss. Vi har ambisjoner om å invitere en polsk delegasjon til testsenteret på Raufoss for å demonstrere hvordan eksplosjonsarmaturet fungerer i praksis. Dette vil bidra til å skape trygghet og entusiasme for produktet vårt hos interesserte kunder i Polen, understreker Tollefsbøl.