• EN
 • Logg inn
 • Mobilt laboratorium sikrer kontrollen med farlig avfall

  Med støtte fra EØS-ordningene har Balbok Engineering i Sofia utviklet et mobilt laboratorium for å kontrollere avfall som inneholder ukjente, farlige stoffer. Asker-firmaet Mepex Consult har vært partner gjennom prosjektet.

  Innovasjon Norge er ansvarlig for Green Industry Innovation i Bulgaria og Romania. 75 virksomheter fullførte sine prosjekter våren 2016. Det utgjør en samlet investering på nesten 80 millioner euro, 37 millioner euro fra Norway Grants.

  Målet med ordningene er å bidra til det grønne skiftet i mottakerlandene, skape innovasjon, ta sosialt ansvar, skape arbeidsplasser og utvide forretningsmulighetene, samtidig som støtten bidrar til partnerskap mellom norske bedrifter og virksomheter i mottakerlandene.

  Det mobile laboratoriet er det første resultatet av prosjektet. I tillegg utvikler bedriftene en håndbok for å identifisere ulike typer avfall, og de skal utstyre og tilpasse et sentralt kjemisk laboratorium i Stara Zagora. Dessuten utvikler de og implementerer et skybasert informasjonssystem for håndtering av avfall.

  Mer enn 60 prosent av prosjektene innenfor EØS-ordningene har en norsk partner. De bidrar med forskning og utvikling, sektor-relatert kompetanse, effektive produksjonsprosesser, LEAN-ledelse og opplæring i industriell design, kvalitetsnormer, samfunnsansvar og HMS. I noen tilfeller leverer de norske selskapene også teknologier og ulike tjenester.

  BalBok Engineering/Mepex Consult
  Sofia/Asker